Sanat Terapisi

Sanat Terapisi Nedir ? Kendini Keşfet

Herkes hayatının bir döneminde yaşadığı üzüntüyü, acıyı ifade ederken kelimelerin yetersiz kaldığını hissetmiştir. Bazen dolup taşmaya neden olan duygular anlatılırken doğru sözcüğü bulmakta zorlanılır sanki hiçbir kelime tam anlamıyla hisleri tarif edememektedir. İşte sözün bittiği, yetmediği yerde sanat başlar sizi ifade etmeye.

Peki Sanat Terapisi nedir ?
Sanat Terapisi kelimelerin ötesinde kendini ifade etmeye ve kendini tanıyıp keşfetmeye kapı açar. Seanslarda yaratıcı bir sürecin içerisindeyken problemlere farklı bir perspektiften bakabilme, bu problemle baş etmenin keşfi, stres seviyesinin düşmesi, çözüm odaklı düşünme becerisinde gelişime ve öz güvenin artması deneyimlenir.

Bu sanatsal süreçte yetenekli olmak ya da artistik yönünüzün güçlü olmasına gerek yoktur. Sanat Terapisinde çıkan eserinin güzelliği değildir iyileştirici olan, esas rol oynayan nokta eserin oluşumu, oluşumu esnasında size hissettirdikleri ve en nihayetinde bittiğinde size ne anlatmak istediğidir. O yüzden “el becerim yok” diye bir endişeniz olmasın. Her yaştan, her kişi bu yolculuğu deneyimlemeye uygundur.

Sanat Terapisinin Yardımcı Olduğu Alanlar;

  • bilişsel ve duyusal motor becerilerinde gelişim
  • özgüven ve kişisel farkındalıkta artış
  • duygusal gerilimde rahatlama
  • iç görü kazanımı
  • sosyal beceride gelişim
  • çatışma ve probleme yönelik çözüm üretme becerisinde gelişim

Sanat Terapisi farklı kişiler için farklı kazanımlar sağlar. Her bireyin ihtiyacına yönelik şekil alan seanslar eşsizdir. Kimi zaman eser size bir mesaj vermek için doğar kimi zaman sizin içinizde var olan bir parçanızdır. Sanat Terapisi henüz keşfetmediğiniz yönlerinizi keşfetmeniz için size bir yol sunar. Klasik terapi tekniklerinde terapiste sadece kendinizi keşfedebildiğiniz kadarını anlatırsınız, henüz keşfedilmeyen yönleriniz karanlıkta kalır. Sanat terapisinde karanlıkta kalmış olan yönlerinize, becerilerinize, parçalarınıza ışık tutulur. Derin bir içsel diyalog kurulumuna izin verir. Keşifler, artan farkındalık ve beynin hem sağ(sanat eserinin oluşumu) hem de sol(eser üzerine konuşma, anlama) küresinin aktif olarak çalışması iyileştiricidir.

SANAT TERAPİSİNİN DEĞDİĞİ NOKTALAR

Algı ve Kendine Yönelik Algı

Sanat terapisini deneyimleyenler sanatın, anda kalmalarına, duygularını anlamalarına ve duyguları ile bedenleri arasındaki bağı kurmalarına yardımcı olduğunu belirtmiştir. Algının gelişimi ve yeni bir perspektif kazanımı iyileşmedeki önemli adımlardan birini oluşturmaktadır.

Kişisel Bütünleşme

Terapi sürecinde kişilerin sanat vasıtasıyla deneyimlerini, kişiliklerini ve kendi imajlarını dışa vurup aktarmaları pozitif gelişmelere yol açmıştır. Özellikle de duygularını, düşüncelerini resmetmek ve soyut bir şeyi somutlaştırarak gözle görülür hale getirmek bunlarla çalışmalarını kolaylaştırmıştır. Ayrıca karmaşık duyguları tek bir kelime ile ifade etmek güçken bunları tek bir sembolde birleştirip yansıtabilmek terapi sürecine katkı sağlamaktadır.

Duygu ve Dürtü Düzenleme

Sanat ile duyguları anlamlandırmak, bunlara karşılık vermek, diyalog kurmak ve iletişime geçmek kolaylaşmaktadır. Özellikle zor hislere karşı verilecek tepkilerin deneyimlenmesi için bir alan sunulmaktadır. Bu da öz güvenin ve öz yeterliliği arttırmaktadır.

Davranış Değişikliği

Davranış dendiğinde iki boyut söz konusudur. Kişinin “kendisine yönelik davranışları” ve kişinin “diğerlerine yönelik” davranışları. Sanat terapisi ile çalışmış olanlar süreç içerisinde kendilerinde davranışsal değişiklikleri deneyimlediklerini bildirmişlerdir. Yapılan araştırmalar bunun nedenine hala net bir cevap bulamamış olsalar da birkaç teori söz konusudur. Davranış değişikliği , Sanat terapisinde kişilerin patolojik döngülerine farklı bir açıdan bakmalarına olanak sağlanmaktadır ve bu açıdan yola çıkarak danışanların farklı davranışlar geliştirdikleri düşünülmektedir. Olay döngülerinin içinde kaybolan sağlıklı bakış açısı, sanat eseri oluşturulurken ve bu esere dışardan bakılırken tekrardan kazanılır. Tam da bu nokta davranış değişikliğine götüren sürecin tetikleyicisi olmaktadır.

İç görü ve Anlama

Eser oluşturmak ve esere bakmak kişi için oldukça terapötik bir etkiye sahiptir. Oluşan imge, imgeyi oluşturan kişiye bir iç görü kazandırır aynı zamanda duygusunu, düşüncesini analiz etmesine, bunlarla ilgili farkındalığının artmasını destekler. Bazen imge bize bir şeyler anlatır bazense eser sahibi imgesine bir mesaj verir. Eser ve eser sahibi arasında kurulan ilişki, iletişim hep bir değişimin başlangıç noktasını oluşturur.

Eski çağlarda, mağara duvarlarına çizilmiş resimlerle başlayan insan ve sanatın hikayesi artık terapötik etkilerinin keşfiyle terapi odalarında hayat bulmakta. İyileşme yolculuğunuza birazda sanat renk katsın…

Sanat Terapisi İzmir

Empati Sanat Terapisi İzmir  programına katılmak ve ya bilgi almak için lütfen merkezimizi telefon ile arayarak bilgi ve randevu alınız.

Detaylı bilgi için : (232) 336 36 84 – 533. 328 62 72

Randevu Al