Yetişkin Danışmanlığı

izmir yetişkin danışmanlığı psikologYetişkin Danışmanlığı İzmir

İzmir yetişkin danışmanlığı : Merkezimizde uzman psikologlarımız , psikolojik ve genel sorunlar yaşayan danışanlara sorunları aşma sürecinde, kişiye en uygun yöntem , yönlendirmeler ve değerlendirme hizmetleri ile destek vermektedir. Yapılan terapilerde farmokolojik tedaviye gerek görüldüğü takdirde terapilerimiz uzman psikologlarımız ve merkezimizin işbirliği yaptığı psikiyatristimiz eşliğinde devam edecektir .

İzmir yetişkin psikoloğu  olarak ya da yetişkin danışmanı olarak izmirdeki merkezimizde çeşitli terapi ve psikoterapi yöntemleri uygulayarak yetişkin bireylerde ortaya  çıkan çeşitli psikolojik rahatsızlıkların giderilmesi için merkezimize başvurmanız yeterlidir.

Merkezimizde kullandığımız psikoterapi yöntemleri şunlardır:

Bilişsel Davranışçı Terapi

Yetişkin danışmanlığı bir çok terapi yönteminden faydalanmaktadır. Bunların en etkililerinden olan bilişsel davranışçı terapi yöntemine sıklık ile başvurmaktayız. Bilişsel davranışçı terapi, şimdiki zamana odaklanan, yapılandırılmış ve kısa süreli bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi tipinin hedefi , sağlıksız,negatif inanç ve davranışları tespit etmek ve sağlıklı, pozitif inanç ve davranışlarla değiştirmektir.

yetişkin danışmanlığı  ve psikolojik danışmanlık hizmeteri , Negatif düşüncelerin gerçekçi bir şekilde değerlendirilip değiştirilmesi, duygu ve davranışlarda da düzelmelere yol açar.Psikolog ,danışanın İstenmeyen ortam ve çevre koşulları değişmese bile, kişinin olaya bakış açısını ve davranışlarını değiştirebileceğine dair somut ve sonuca yönelik çalışmalar yapar.

Danışanlar bilişsel davranışçı terapiler sonucu yaşamları boyunca kullanabilecekleri belirli becerileri öğrenirler.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing )

Empati İzmir Yetişkin danışmanlığında başvurulan bir başka terapi şekli ise EMDR terapisidir.

EMDR, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırmayı içeren bir psikoterapi yöntemidir. Beynin sağ ve sol yarım küresi uyarılarak travmatik anılar zihnimizden uzaklaşır ve olumsuz etkileri ortadan kalkar. Genellikle 1-4 seans aral ığında uygulanır ve oldukça başarılı sonuçlar elde edilir.

Travma ile ilgili psikolojik sıkıntıların tedavisinde  EMDR birçok kurum tarafından kabul edilen bir psikoterapi yöntemidir. Amerikan Psikiyatri Derneği Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Uygulama Kılavuzu ( American Psychiatric Association Practice Guideline for the Treatment of Patients with Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stres Disorder, 2004) EMDR’nin akut ve kronik travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili semptomların iyileştirmesindeki etkinliğini onaylamıştır.

Empati İzmir Psikologlar , izmir yetişkin danışmanlığı ve  emdr terapileri konusunda uzmanlaşmış deneyimli psikologlar dır.

EMDR ın yetişkin danışmanlığın da kullanıldığı alanlar şunlardır:

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD)
 • Taciz
 • Doğal afetler
 • Psikolojik şiddet
 • Panik Bozukluk
 • Depresyon
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Beden Ağrısı Bozuklukları
 • Kronik Ağrılar
 • Bağımlılıklar
 • Ergenlik Sorunları
 • Fobiler
 • Sosyal Fobi
 • Korkular
 • Performans kaygıları
 • Yas

Bireylerarası Terapi

Bu yöntem, kişinin başka insanlar ile olan ilişkilerine yoğunlaşır. Empati İzmir Yetişkin danışmanlığı  bu yönteme sıkça başvurmaktadır bireyler arası terapinin amacı kişinin ilişki kurmaktaki yeteneklerini geliştirmektir (aile, arkadaşlar ve iş arkadaşları ile iletişim yetenekleri). Bu terapi ile kişi başkaları ile olan iletişimini nasıl değerlendirmesi gerektiğini ve ilişkilerde yaşadığı problemleri aşmak için ne tür stratejiler geliştirmesi gerektiğini öğrenir. .

 

Randevu Al