Kanser / Psikoonkoloji Danışmanlığı

Psikoonkoloji Kanser Danışmanlığı

Kanser hastalığının başlangıcı genellikle çok ani olduğundan, hasta bireyin ve yakınlarının ayak uydurması gereken değişimler çok kısa zamanda gerçekleşmek zorundadır. Dolayısıyla, krizle başa çıkma yeteneğinin hızlıca devreye sokulması gerekir.

Kanser gibi ilerleyici hastalıklar, sürekli olarak yeni belirtilerle devam eder. Genellikle, hasta bireyin ve yakınlarının hastalıkla uğraşmaya ara verip, nefes alabileceği bir zaman dilimi yoktur. Bu sebeple, hem duygusal açıdan tükenmişlik yaşama riski vardır; hem de her geçen gün hasta bireyin bakımı ile ilgili eklenerek artan görevler nedeniyle, bakım verenler üzerinde yoğun bir baskı oluşur. Bu süreçle başa çıkmak için psikolojik destek almak hem hasta bireyin duygu halini iyileştirmekte ve dolayısıyla tıbbi tedaviden sağladığı yararı arttırmaktadır; hem de bakım veren kişilerin öfke, üzüntü gibi yoğun duygularını kontrol etmesine ve oldukça zorlayıcı olan bakım verme işinin daha iyi altından kalkılmasına olanak vermektedir.

Kanser gibi kronik hastalıkların, bireyin ve yakınlarının yaşamını değiştirme gücü olduğu kesindir. Keyifli olayların yerini, hastalık ve tedavinin gerektirdiği isler alır.

Kronik hastalığın varlığı yalnızca günlük uğraşları değil, aynı zamanda aile bireyleri arasındaki ilişkileri de değiştirebilir. Ailede, eşlerin evlilik ilişkisi, cinsel ilişkileri ve paylaşımları olumsuz etkilenebilmekte; ayrıca kardeş ilişkilerinde sorunlar yaşanabilmekte, kardeşler arasında küskünlük, kıskançlık, rekabet ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda gecikmeden bir psikologdan destek almak oldukça önemlidir.

Hasta olan çocuk olduğunda bu durum, çoğunlukla ev içinde yoğun ilgi ve bakım gerektirdiği için aile, sosyal çevreden uzaklaşır. Zamanla sadece hastalıkla uğraşmaya başlar. Ancak, çocuğun durumunu kabullenmiş, bu hastalıkla birlikte yasamanın bir yolunu bulmuş aileler daha sorunsuz bir süreç geçirir ve hasta, tıbbi tedaviden daha fazla yarar sağlar. Bu kabullenme ve yapılması gerekenleri yapmaya odaklanma halinin sağlanması oldukça zor ve sancılı olabilir. Böyle bir kriz döneminde ailenin konuyla ilgili psikolojik destek alması yaşanılan zorlukları daha kısa sürede atlatmada yarar sağlar.

Kronik bir hastalıkla yasamak durumunda olan aileler, anormal koşullar altında yaşayan normal aileler olarak tanımlanır. Bununla birlikte, hastalığa bağlı çok sayıda ve devamlı stres kaynağı sebebiyle bu ailelerin bireyleri ruh sağlığı açısından risk altındadır.

Bireyleri, kronik hastalık karsısında daha incinebilir kılan risk etkenleri ve daha dayanıklı duruma getiren koruyucu etkenler söz konusudur. Belirlenen risk etkenlerinin bir kısmının ortadan kaldırılması ya da en aza indirgenmesi; koruyucu etkenlerin ise devreye sokulması ya da desteklenmesi terapi sürecinde olanaklıdır.

Kronik hastalığı olan bireyler ve yankıları için bireysel psikoterapi, psikoeğitim, sosyal çevre düzenlemesi, sosyal beceri eğitimi, ve aile görüşmelerinin uygun yaklaşımlar olduğu bilinmektedir. Bu alanda uzman bir psikolog tarafından yapılan müdahalelerin hem tıbbi tedavinin yararını arttırdığı, hem de hasta yakınlarının bu süreçte daha az sıkıntı yaşadığı çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış bir gerçektir.

Randevu Al