Wisc-r Zeka Testi

Çocuk Zeka Testi /  WISC-R – WISC-IV

WISC-R ZEKA TESTİ İzmir

WISC-R çocuklar için zeka ölçeği, 6-16 yaş arası çocuklara ve ergenlere uygulanan bir zeka testidir. Her biri genel zeka bölümünü oluşturan birden fazla yeteneği ölçen WISC-R zeka ölçeği, 12 alt testten oluşmaktadır. Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölüm olmak üzere ikiye ayrılan bir sınıflama da çocuğa sunulmaktadır. Çocuk Zeka testi İzmir; Sözel bölümü oluşturan alt testler Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı, Yargılama ve Sayı Dizisi’dir. Performans bölümündeki alt testler ise Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre ve Labirentler’dir.

WISC-R Zeka Testi genel zeka bölümü hakkında bir yordama yapabilmemizi sağlarken, çocuğun test esnasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da birebir gözlemleme şansını sunduğu için davranış problemleri ve ileride oluşabilecek kişilik bozukluklarının tahmin edilebilmesine de yardımcı olmaktadır.

WISC-IV Zeka Testi, Wisc-r testinin güncellenmiş halidir. Tüm dünyada uygulanmaktadır. 15 alt testten oluşmaktadır. Bunlardan 5’i yedek alt testtir,  Her çocuğa toplam 10 alt test uygulanır. Yaş, beceri ve dikkat düzeyine göre farklılık gösteren uygulama süresi ortalama 90 dakikadır.
Toplam sonuç genel bilişsel yeteneği gösterirken alt testler 4 farklı zihinsel beceri kümesini ölçmek üzere gruplanmıştır:

İzmir WISC-R Çocuk Zeka Testi

Çocuk zeka testi yetkili kurumlardan eğitim almış ve ehliyetlendirilmiş psikolog ünvanı olan deneyimli bir wisc-r uygulayıcısı yaşantısal gözlemleriyle birlikte bu sapmaları yorumlayabilir ve muhtemel patolojileri tespit edebilir.

WISC-R İzmir zeka testi, zeka ile ilgili pek çok değişkenin ve pek çok davranış probleminin tanısını koymamıza yardımcı olacak bilgiler içermektedir.

WISC-R zeka testi İzmir uygulaması ile gözlenebilen ve tanısı konulabilen durumlar:

 1. Öğrenme güçlüğü (disleksi, diskalkuli ve/veya disgrafi gibi bozuklukların var olup olmadığı)
 2. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 3. Akademik başarısızlık (ders başarısızlığı)
 4. Algılama güçlüğü
 5. Okula uyum güçlükleri
 6. İçe kapanıklık, sosyal kaygılar
 7. Okul fobisi
 8. Özgüven eksikliği
 9. İletişim güçlükleri
 10. Sınav kaygısı
 11. Enürezis(idrarını altına kaçırma)-enkoprezis (dışkısını altına kaçırma)
 12. Saldırganlık, inatçılık, karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları, evden-okuldan kaçma..

gibi sorunların zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesinde WISC-R Zeka Testi’nin yordayıcı gücünden yararlanılmaktadır.

ÇOCUKLARDA ZEKA ÖLÇÜMÜ-ZEKA TESTİ WISCR

Üstün yetenekli çocuklara eğitim veren resmi okul ve kurumlar yalnızca Wisc-r zeka testi sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedirler. Wisc-r zeka testi uygulamasını merkezimizde sertifikalı ve Wisc-r testi uygulamasında tecrübeli uzman psikologlar yapmaktadır.

Wisc-r zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilir ve zeka seviyesine uygun yönlendirme ve rehberlik yapabilirsiniz.

Merkezimizde son sürüm olan WISC-IV ZEKA TESTİ  uygulanmaktadır, yapılan wisc-r zeka testi sonucunu 2 gün içerisinde rapor olarak alabilirsiniz.

Wisc-IV Zeka Testi için  Randevu Alınız

 

Randevu Al