Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Merkezimizde, uzman çocuk psikoloğu ile çocuk ve ergenlerin bireysel gelişimlerini, anne baba ile iletişimlerini, öz güvenlerini, arkadaş ilişkilerini, okul performanslarını güçlendiren, ve olumlu yönde destekleyen hizmetler verilmektedir. Psikolojik sorunlar yaşayan çocuk ve ergenlerin terapileri, gerektiğinde anne baba ile çalışılarak ve okul ile işbirliği yapılarak yürütülmektedir

Merkezimizde çocuk ve ergen danışmanlığı için kullanılan psikoterapi yöntemleri şunlardır.:

Bilişsel Davranışçı Terapi

Uzman çocuk psikologları desteği ile çocuk ve ergenlerin sıkıntı yaşamasına neden olan negatif duygu, düşünce ve davranışların pozitif yönde değiştirilmesini hedefleyen terapi yöntemidir.

Oyun Terapisi

Uzman çocuk psikologları ile uygulanan, çocukların, oyunları ve oyuncakları kullanarak , uzman bir çocuk psikoloğu ve oyun terapisti gözleminde,kendilerini doğal bir şekilde ifade ettikleri terapi yöntemidir. Oyun terapisi sürecinde, çocuklar kendi içlerinde mücadele ettikleri duygusal deneyimlerini yansıtan oyunlar yaratırlar. Çocuklar oyunlarında özel oyuncaklar seçerek içsel çatışmalarını yansıtan önemli konuları (kardeş kıskançlığı, anne baba ayrılığı, aile içi çatışmalar, korkular..) tekrar canlandırırlar. Oyun terapisti ,çocuğun kişiliği ve potansiyeline gore yönlendirici veya yönlendirici olmayan şekilde terapiyi şekillendirir.Yönlendirici terapide terapist sorun olan davranışın yerine, oyun eşliğinde ödül sistemi yardımıyla daha olumlu düşünce ve davranışların geliştirilmesini sağlar. Yönlendirici olmayan oyun terapisinde ,doğal oyun ortamında çocuğun kendini ifade edebilmesi açısından oyunu çocuk yönlendirir. Çocuklar, oyun terapisi yolu ile gerginlik, hayalkırıklığı, öfke, korku, saldırganlık,güvensizlik,çatışma, kıskançlık gibi duygularını dışa vurur, bu duygularla yüzleşirler.Terapi süresince bu duyguları kontrol etmeyi ve terk etmeyi öğrenirler.

EMDR

EMDR, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırmayı içeren bir psikoterapi yöntemidir.. Çocuk ve ergenlerin travmaya bağlı psikolojik sıkıntılarının giderilmesinde kullanılır.

uzman bir çocuk psikoloğu tarafından ,genellikle 1-4 seans aralığında uygulanır ve özellikle çocuklarda oldukça başarılı ve hızlı sonuçlar elde edilir.

Aile Terapisi

Uyum ve davranış sorunları gösteren çocuk ve ergenlerde, çocuk psikoloğu ve aile terapistiyle birlikte anne baba ve diğer aile üyelerinin katıldığı terapi şeklidir.Sorunları aşmada aile fertlerinin de rol ve sorumluluk alması desteklenerek varolan sorunlara işbirliği ile çözüm yaratılır.Aynı zamanda aile fertlerinin birbirleri ile olan iletişimleri iyileştirilerek yaşanılan sorunla başedebilme kapasiteleri de arttırılır. Konu çocuk olduğunda, aile terapisi büyük önem kazanmaktadır; sorunun çözümüne tüm aile bireylerinin katılımını sağlamak, sorunun kalıcı bir çözüme kavuşması açısından gerekli olabilir.

Empati İzmir Çocuk Psikoloğu nun Çocuk ve Ergenler için Danışmanlık ve Psikoterapi desteği sağladığı alanlar ;

 • Çocuklarda Gelişimsel Problemler
 • Çocuklarda Davranış Problemleri
 • Çocuklarda Kaygı-Korku Problemleri
 • Alt Islatma ( Enürezis)
 • Dışkı Kaçırma (Enkoprezis)
 • Tırnak Yeme
 • Saç Kopartma
 • Parmak Emme
 • Yalan Söyleme
 • İnatçılık
 • Saldırganlık-Öfke Problemi
 • Olma-Karşıt Gelme Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Çocuk Depresyonu
 • Çocuklarda Travmalar
 • Çocuklarda Mastürbasyon
 • Çocuklarda Cinsel Bozukluklar
 • Çocuklarda Takıntılar
 • Çocuklarda Fobiler
 • Okul Korkusu
 • Bağlanma Bozukluğu
 • Çocuklarda Ayrılık Kaygısı
 • Sosyal Fobi
 • Çekingenlik-utangaçlık
 • Özgüven Problemleri
 • Çocuklarda Sınır Sorunları
 • Boşanmadan Etkilenen Çocuklar
 • Boşanma Öncesi Aile Danışmanlığı
 • Çocuk-Aile İletişimi
 • Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Çocuklarda Öğrenme Bozukluğu
 • Sınav Kaygısı
 • Okul Başarısızlığı
 • Selektif Mutizm-Seçici Konuşmazlık
 • Çocuklarda Gelişim ve Zeka Testleri
 • Çocuklarda Yetenek Testleri
 • Çocuklarda Dikkat ve Öğrenme Stili Testleri
 • Çocuklarda Duygu Durum Testleri