EMDR İzmir

İZMİR EMDR DUYARSIZLAŞTIRMA TERAPİSİ

emdr izmirEMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Göz Hareketleri Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırmayı içeren bir psikoterapi yöntemidir. EMDR İzmir Empati Aile Danışma Merkezinde Emdr Uzmanları tarafından danışanlara uygulanan son derece verimli bir terapi tekniğidir.

Kişideki acı dolu deneyimler, beyinde görsel, işitsel, duygusal, düşünsel ve bedensel temsillerle saklanmaktadır. Kişi bu deneyimleri hatırladığında beyninde görsel bir resim (hedef olay) ve bu resme eşlik eden negatif düşünceler (ben değersizim, güçsüzüm, sevilmeyen biriyim, yeterince iyi değilim, kendime güvenemem, mükemmel olmalıyım, tehlikedeyim,acı çekiyorum vb.) belirir. Olay hatırlandığında ve negatif inanç belirdiğinde öfke, korku, kızgınlık, utanç gibi bazı duygular ortaya çıkar.  EMDR de beynin sağ ve sol yarım küresi , göz hareketleri ve dokunsal hareketlerle uyarılarak travmatik anılar ve negative düşünceler zihnimizden uzaklaşır ve olumsuz etkileri ortadan kalkar.  Empati İzmir EMDR sonrası kişi anıyı ya da korkutucu olayı unutmaz, ama bu durumlar kişi için artık bir stres kaynağı olmaktan çıkar. Beyin bu travmalara karşı nötrleşir.

İzmir Emdr Terapisi

EMDR ,Psikolog Dr.Francine Shapiro, (California-Palo Alto’da Zihinsel Araştırmalar Enstitüsü’nde kıdemli bir araştırmacıdır) tarafından 1987 ’de keşfedilmiştir. Shapiro bir gün parkta yürürken kendisini rahatsız eden bazı düşüncelerinin daha az rahatsız ettiğini ve bu durumun –iyileşmenin spontane göz hareketlerinden kaynaklandığına bağladı. Bunun da insanlara yardımcı olabileceği düşüncesiyle araştırmaya başladı. Shapiro bu yaklaşıma orijinal olarak göz hareketi duyarsızlaştırma (emd) dedi ve öncelikle travmatik yaşantıları olan insanları tedavi etmeye odaklandı. İlk çalışmasında travmatik anıları (tecavüz, sarkıntılık, uyku sorunları, savaş deneyimleri vb.) olan yaşları 11 ile 53 arasında değişen 22 kişilik bir gruba odaklandı. Bu kişilerin hepsi  İzmir emdr ile terapistin kılavuzluğuyla bir dizi göz hareketi gerçekleştirerek tedavi edildi.

Francine Shapiro, psikoterapideki gelişmelere katkılarından ötürü, “Uluslararası Sigmund Freud Ödülü”nü almış, Dünya Travma Psikolojisi Derneği tarafından 2009 senesinde Travma Psikolojisine en önemli gelişme ve katkıyı sağladığı için tekrar ödülle onurlandırılmıştır.

Travma ile ilgili psikolojik sıkıntıların tedavisinde EMDR birçok kurum tarafından kabul edilen ve onay verilen bir psikoterapi yöntemidir. Amerikan Psikiyatri Derneği Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Uygulama Kılavuzu (American Psychiatric Association Practice Guideline for the Treatment of Patients with Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stres Disorder, 2004) EMDR’nin akut ve kronik travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili semptomların iyileştirmesindeki etkinliğini onaylamıştır.

A.B.D. Savaş Gazileri Departmanı ve Savunma Departmanı da, TSSB tedavisinde tavsiye edilen terapiler içersinde en üst sıraya EMDR’yi koymuştur (Clinical Practice Guidelines, 2004). Ayrıca, Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Örgütü (International Society for Traumatic Stress Studies – ISTSS) EMDR’yi TSSB için etkili bir müdahale olarak kabul etmektedir (Chemtob v.d., 2000). Çeşitli uluslararası sağlık ve devlet kurumları da benzer şekilde kararlar almışlardır.(İngiltere Krallığı Sağlık Departmanı, 2001; İsrail Ulusal Ruh Sağlığı Birimi, 2002).

EMDR Terapisi İzmir

Psikoterapist, yazar, öğretim görevlisi ve performans koçu olarak tanınan Dr. David Grand, 1993 yılında, hayatının geri kalanını tamamen değiştirecek bir konferansa katılır. Konferans, EMDR adı verilen yeni bir terapi yöntemi üzerinedir. Francine Shapiro tarafından keşfedilen bu teknik sayesinde özellikle de travmaya bağlı psikolojik sıkıntıların tedavisi “ışık hızında” gerçekleşmektedir.

Daha sonra bu tekniği kendi hastalarına uygulamaya başlayan David Grand, kısa sürede olağanüstü sonuçlar alır. 1999 Marmara Depremi’nin ardından Türkiye’ye gelip depremzedelerle de başarılı çalışmalar yapan David Grand son kitabında EMDR yöntemiyle duygusal iyileşmenin nasıl sağlandığını vaka öykülerinden yola çıkarak herkesin anlayabileceği bir dille aktarmıştır.

“Hayatı, zihnimizi kemiren acı verici düşüncelerle ya da korkunç hatıralara katlanarak yaşamak zorunda değiliz. Bir zamanlar imkansız olduğu düşünülen ‘mucizevi’ değişim artık mümkün, hem de ışık hızında!” diyen yazar, EMDR İzmir  yöntemiyle sadece stres, kaygı ve korkulardan kurtulmanın değil, aynı zamanda her konuda performansı ve yaratıcılığı arttırmanın da mümkün olduğunu söylemektedir.

Çocuklarda EMDR Terapisi

Çocukların travmatik deneyimleri, korkuları,kaygıları, özgüven problemleri , çekingenlik ve utangaçlıkları, sosyal fobileri, diğer fobik durumları ve özellikle sınav kaygıları ve sınav performanslarının yükselmesi için de EMDR terapisi sıklıkla kullanılmaktadır. EMDR terapisi özellikle çocuklarda ve ergenlerde çok daha etkili ve hızlı sonuç vermektedir.

Empati İzmir psikologları 15 yıldır EMDR terapisi uygulamaktadırlar . Farklı travmatik deneyimler ve farklı problem alanlarında yoğun vaka tecrübesine sahiptirler.

EMDR ın başlıca kullanıldığı alanlar şunlardır:

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD)
 • Taciz EMDR
 • Doğal afetler EMDR
 • Psikolojik şiddet EMDR
 • Panik Bozukluk -Panik Atak EMD
 • Depresyon EMDR
 • Anksiyete Bozuklukları EMDR
 • Kişilik Bozuklukları EMDR
 • Beden Ağrısı Bozuklukları EMDR
 • Kronik Ağrılar EMDR
 • Bağımlılıklar -Alkol ve Kumar Bağımlılığı EMDR
 • Ergenlik Sorunları EMDR
 • Fobiler EMDR
 • Korkular EMDR
 • Öfke Kontrolü EMDR
 • Performans Kaygıları EMDR
 • Ayrılık Kaygısı EMDR
 • Yas EMDR
 • Performans ve Yaratıcılık Geliştirme EMDR
 • Yeme Bozuklukları EMDR
 • Vajinismus EMDR
 • Erken Boşalma EMDR
 • Ereksiyon-Sertleşme Problemi EMDR

Başka bir deyişle EMDR terapisi ile yapılan terapiler

 • Emdr Terapisi İzmir
 • EMDR ile Panik Atak Tedavisi
 • EMDR ile Öfke Kontrolü
 • EMDR ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • EMDR ile Fobi Tedavisi
 • EMDR ile Vajinismus Tedavisi
 • EMDR ile Depresyon Tedavisi
 • EMDR ile Kaygı Bozukluğu Tedavisi
 • EMDR ile Yemek Bozukluğu
 • Emdr Panik Atak Tedavisi
 • EMDR ile Performans Geliştirme
 • EMDR ile Kaçınganlık Tedavisi
 • EMDR ile Çocuk Terapisi
 • EMDR ile Bağımlılık Tedavisi

olarakta özetlenebilir.

EMDR SIK SORULAN SORULAR

Soru 1: EMDR kim tarafından nasıl keşfedildi?

Dr. Francine Shapiro 1987’de EMDR’yi güzel bir tesadüf üzerine keşfeder. Ormanda bir yürüyüş esnasında zihninde olan olumsuz düşünce ve duyguların kaybolduğunu fark eder. Bu durum karşısında kafası karışan Francine Shapiro bunun üzerine düşüp araştırmaya başlar. Yaptığı deneyler ve incelemeler sonucunda, rahatsız edici bir düşünceyi aklında tutarken gözlerini sağa sola bir süre hareket ettirdiğinde rahatsız edici etkinin kaybolduğu olur. En nihayetinde bir protokol geliştirip yayınlar ve bugünkü bildiğimiz EMDR Terapiyi oluşturmuş olur.

Soru 2: EMDR’ın anlamı, açılımı nedir?

EMDR’ın orijinal İngilizce açılımı “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Dilimize çevirisi ise “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme”dir.

Soru 3: EMDR nasıl uygulanır?

Biliyoruz ki bir kişi çok üzgün olduğunda beyin bir bilgiyi normal zamanlarda olduğu gibi işlemden geçiremiyor. Anı zamanda “donup kalıyor”, ve bir travmayı hatırlamak ise ilk günkü gibi can yakıyor çünkü görüntüler, kokular, sesler ve duygular değişmemiş biçimde kaydoluyor. Bu tarz anıların varlığı kişiyi negatif hayat görüşüne ve ilişki kurma biçimine varıncaya kadar etkiliyor.

Görünen o ki EMDR’ın beynin bilgiyi işlemleme sistemini direkt olan bir etkisi var. Terapinin başlangıç aşamasında danışanın bugünkü problemiyle bağlantılı olumsuz geçmiş deneyimleri tespit ediliyor. Danışan bu anıları tek tek çalışıp odaklanırken dışarıdan uyarım alıyor (Uyarım : göz hareketleri-işitsel (kulaklıktan ses)-dize dokunuş (bir araç ile diz kapağına hafif dokunuş) böylece sırasıyla sağ-sol beyin aktifleşiyor. Beden ve beyin çaprazlama sistemde çalışmakta. Bedenin sol kısmı uyaran aldığında sağ beyin, sağ kısım uyaran aldığında sol beyin aktifleşir. Beynin iki küresi sırayla uyarıldığında işlemleme başlar yani travmatik deneyime duyarsızlaşma.

Danışan travmatik deneyimleri tekrardan işleme soktuğunda yeni adaptif bilgilere ulaşır. Nötürleşen anıların bugünkü problemle olan bağı kopar ve iyileşme gerçekleşir.

Soru 4: EMDR travmatik deneyimlerin işlemden geçmesine yardımcı oluyor, bu deneyimin detayını veya deneyimin kendisini paylaşmak zorunda mıyım? Bu koşullar altında EMDR nasıl çalışıyor?

Travma tedavisini çalışan çok az terapi tekniği bulunmakta.  EMDR dışında en iyi bilinen diğer iki teknikte danışanlardan anıyı mümkün oldukça detaylı bir şekilde açıklaması istenmekte çünkü tedavinin süreci için bu gereklidir.

Bunlardan birinde yani “Uzun Süreli Alıştırma Terapisi”nde danışandan travmatik deneyimi mümkün oldukça detaylı bir şekilde bir seansta 2-3 kere anlatması istenmekte. Olayı tekrardan yaşarmışçasına. Bu terapinin mantığı derki; “kaçınma” problemin var olmasına, devam etmesine sebebiyet verir, danışanın delirmede veya bunalmadan olayı anlatabileceğini-hatırlayabileceğini öğrenmesi lazım. Aynı zamanda rahatsız ediciliğin azalması için gitmekten kaçınılan mekanların ziyaret edilmesi, varsa ses kayıtlarının dinlenmesi ev ödevi olarak verilir.

Bilişsel İşlem Terapisi

Bir diğer terapi tekniği olan “Bilişsel İşlem Terapisi” danışanlara olayı detaylı bir şekilde anlattırır ve olaya yönelik olumsuz inançlarını öğrenir böylece bu negatif düşüncelerin değiştirilmesi hedeflenir. Bu değişim hem seanslarla hem de verilen ev ödevleri ile gerçekleştirilir.

Empati EMDR  izmir ; terapisinde rahatsız ediciliğin giderilmesi için beynin bilgiyi işlemleme sistemine güvenilir. Yani, kişinin anıyı detaylıca veya anının kendisini anlatmasına gerek yoktur. Danışan eğer anlatmak isterse terapist her zaman dinlemeye hazırdır fakat henüz hazır değilse, paylaşmak istemiyorsa sorun değil. Önemli olan terapistin olayı bilmesi değil önemli olan travmanın EMDR ile işlemden geçmesidir. Buna yönelik özel olarak geliştirilen bir protokol mevcuttur yani “Kör Terapist”.

Soru 5: EMDR ne kadar sürede tedavi eder?

Seansların süresi tamamen kişiyle, kişinin yaşam öyküsüne ve problemle alakalıdır. Herkesin işlemleme hızı farklıdır ve kişilerin geçmiş travmatik deneyimleri önemli bir rol oynamaktadır. Emdr izmir de merkezimizce uygulamaktadır.

Fakat bugün biliyoruz ki bir çok terapi tekniğine nazaran EMDR hızlı yol almada yardımcı olmakta hatta 2-3 seans içinde kişilerin çoğu üzerindeki etkiyi fark edebilmektedir.

Soru 6: EMDR ile hangi psikolojik rahatsızlıklar tedavi edilebilir?

EMDR psikolojik rahatsızlıklara travma kökenli baktığı için bir çok rahatsızlık EMDR ile tedavi edilebilmekte.

 • Depresyon
 • Migren
 • Yeme Bozukluğu
 • OKB
 • Bağımlılık
 • Panik Atak
 • Fobiler
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Cinsel Problemler
 • Sınav Kaygısı
 • Yas
 • Performans Kaygısı
 • Öz güven Problemi
 • Sınır Çizememe (hayır diyememe)
 • Öfke Kontrolü

Soru 7: EMDR Terapiyi niçin tercih etmeliyim?

Konuşmak ve problem üzerinde paylaşımda bulunmak elbet terpötik bir etkiye sahiptir fakat bu travmatik deneyimler zihinde kilitli kalmıştır ve bu kilidin açılıp anıların işlemden geçerek kişinin anıyla ilgili yeni adaptif bilgilere ulaşılması gereklidir. EMDR İzmir bu konuda başarısını kanıtlamış bir tekniktir. Aynı zamanda diğer tekniklere nazaran daha hızlı yol almaya yardımcı olan EMDR insanların hayatlarında kısa sürede değişimin başlayabileceğini göstermektedir.

Soru 8: EMDR’ın zararlı bir yan etkisi var mı? Kimlere EMDR uygulanmaz?

EMDR’ın zararlı bir yan etkisi yoktur fakat bazen EMDR seanslarında travmalarla çalışmak duygusal ve bedensel olarak yorucu olabilir. Bu gibi durumlar için EMDR’ın kendine özgün hem hazırlık aşaması vardır hem de rahatlama, gevşeme ve imajinasyon egzersizleri bulunmaktadır. Terapistiniz EMDR öncesinde veya sonrasında size bu konuyla ilgili yardımcı olacaktır. Bazı kişilerde seans sonrasında hiç hatırlamadığı anıları hatırlama ya da çok net hatırladığı bir anıyı flu bir şekilde hatırlama olabilir. Bazen renkli bir anı siyah-beyaza bazense siyah-beyaz olan bir anı renklenebilir. Rüyaların canlı olması, gün içinde eski anıların zihne gelmesi gerçekleşebilir. Bunların hepsi seans sonralarında olabilir de olmayabilir de. Merak etmeyin bunlar oluyorsa kaygılanılacak bir durum yok sadece sürecin bir parçası. İzmir emdr İhtiyaç duyduğunuz noktada terapistiniz size iyi gelecek yeni egzersizler veya uygulamalarla rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

Uygulamayı tercih etmediğimiz kişiler mevcuttur. Hamileliğin ilk ve son 3 ayı EMDR uygulanmaz.  Epilepsi hastalarında ise kulaklıkla yani ses ile ya da göz hareketleri ile uyarım verilmez onun yerine dize bir araç (çubuk-kalem-vb.) ile dokunma tercih edilir.

Soru 9: EMDR hafızamı siler mi?

EMDR hafızayı silmez fakat bazen işlemleme ve duyarsızlaşmadan sonra bazı anılar daha az hatırlanır veya görünür olabilir. Bu gayet normaldir.

İzmir Emdr terapisi konusunda bizimle iletişime geçerek bilgi ve randevu alabilirsiniz.

İzmir EMDR Terapisti Ebru GENÇKIRLI GÜLER

Psikolog Ebru Güler

Randevu Al