Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Online Terapi Hizmetleri için Uzak mesafeli satış Sözleşmesi …

İş bu sözleşme 27.11.2014 tarihinde resmi gazete yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin dayanak aldığı 7.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

MADDE 1 – Konu, Taraflar ve Tanımlar
Bu sözleşme Empati İzmir Pskolojik Danışmanlık Merkezi ile  www.empatizmir.com sitesinde yer alan konular üzerinden yine www.empatizmir.com sitesinde yer alan uzman psikologlar dan (bundan böyle Danışman olarak anılacaktır) psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen ve başvurusunu www.empatizmir.com adresindeki randevu al formunu doldurarak veren, gerçek kişi (bundan böyle Danışan olarak anılacaktır) arasındadır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Unvan: Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi – Şölen İNCE
Merkez:6345 sokak No:22 K:1 D:2 Bostanlı Karşıyaka / İzmir
Telefon: +90 533 328 62 72
E- Mail: info@empatizmir.com

MADDE 2 –  Sözleşmenin Süresi
Bu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için www.empatizmir.com üzerinden randevu oluşturularak danışman ile görüşmesi planlanmış danışanın danışmanlık bedelinin ödenmesiyle birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve seçilmiş olan hizmetin verilmesi ile sona erer.

MADDE 3 – Sözleşmenin Bedeli
İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret www.empatizmir.com internet sitesinin ilgili hizmet sayfasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir. Danışan, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerden seçeceği hizmette belirtilmiş olan ücreti, Empati İzmir psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır.

MADDE 4 – Tarafların Hak ve Sorumlulukları:
a) Danışman ve Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin Hak ve Sorumlulukları:
– Uzaktan psikolojik danışmanlık hizmeti sunan Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi ’nin amacı bir Danışman tarafından görüntülü, sesli veya yazılı iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan psikolojik yardım ve destekleyici danışmanlık hizmeti sağlamaktır. Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi Danışanlara ,Danışmanlarla iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir.
– Uzaktan danışmanlık hizmeti doğrudan ya da dolaylı ruh hastalıkları ile ilgili teşhis(tanı) ve tedavi amacı içermemekle birlikte tıbbi bir tedavi hizmeti değildir. İlaç tedavisine başlama, doz ayarlama veya ilaç tedavisini bırakma gibi uygulamalar yapılmaz.
– www.empatizmir.com üzerinden danışmanlık hizmeti alırken girilen gerekli ad, soyad, telefon vb. bilgilerin gizlilik yükümlülüğü Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi ’ye aittir.
– Görüşmelerde konuşulanlar, gizlilik ilkesi çerçevesinde sizin izin vermediğiniz sürece danışman ile danışan arasında kalır. Bu durum, ancak, danışanın kendisine ya da bir başkasına zarar vermesi söz konusu olduğunda geçersiz kalır ve danışman danışanla ilgili bilgileri gerekli gördüğü kişilerle paylaşabilir
– Sisteme kayıtlı olarak hizmet veren tüm Danışmanlar ,diploma ve cv’lerini Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile paylaştıktan ve belgelerin doğruluğu incelenip onaylandıktan sonra hizmet vermeye başlarlar. Ancak Danışmanlar tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu garanti edilmemektedir ve bu gibi durumlarda Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi sorumlu tutulamaz.
– Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi hizmet veren Danışmanların vermiş olabilecekleri; bilgi, tedavi tavsiyeleri, ya da önermiş olabilecekleri kurum, ürün ve diğer Danışmanlar hiçbir koşul altında Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından tavsiye edilmiş, yönlendirilmiş, önerilmiş ve onaylanmış olarak kabul edilemez. Bu sebeple Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi Danışanın yukarıda belirtilen ve Danışmanlar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeleri doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.
– Uzaktan danışmanlık hizmeti gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar Danışanın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz. Bu sebeple Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi ’nin danışmanlık hizmeti süresince gerçekleşen iletişimin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Online Ödemeler

– Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
– Danışan, üye olurken bildirmiş olduğu e posta ve telefonlara, Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından gönderilecek tüm mesajları almayı kabul etmiştir. Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi , alıcı tarafından bildirilen e-posta ve cep telefonu numaralarını kendisinin  ticari girişimlerinde kullanabilir. E-posta ve telefonlarda değişiklik olması halinde bu durum Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi ye bildirilecektir. Aksi takdirde Site tarafından tüm bilgilendirme ve güncelleme mesajları üye olunurken beyan edilen e-posta ve telefonlara gönderilmeye devam edilecektir.
– Danışan bilgileri, danışmanlar tarafından anonimleştirilerek akademik unsurlar için kullanılabilir.
– Danışman, Danışan ile yapacağı danışmanlık sürecinde uzaktan görüşmenin yaşanılan duruma uygun olmadığı ve/veya yarar sağlamadığını tespit etmesi halinde hizmeti sonlandırma, sözel ve/veya cinsel tacize maruz kaldığı anda ise görüşmeyi o anda sonlandırma hakkına sahiptir.
– Danışman, psikiyatrik ilaç tedavisi veya tıbbi bir uygulama sunmayacak ve psikiyatrik atak ya da krize müdahale hizmeti vermeyecektir.
– Danışman, danışmanlık esnasında psikoterapi ile beraber ilaç tedavisinin de gerekli olduğunu tespit etmesi halinde Danışanı psikiyatriste yönlendirecektir.
b) Danışan Hak ve Sorumlulukları:
– Uzaktan danışmanlık hizmeti alabilmek için; Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması ve herhangi başka bir yasal sebepten bu sözleşmenin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi bir duruma sahip olmamak gerekmektedir.
– Bireyin yasal olarak reşit olmaması durumunda, ağır ruhsal bozukluklarda, psikoterapi gerektiren durumlarda, ilaç tedavisini gerektiren psikiyatrik sorunlarda, kişinin intihar riski taşınması durumlarında ve mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlarında uzaktan danışmanlık hizmeti verilmez.  Danışmanlık hizmeti almak isteyenler yukarıda sayılan durumların içinde olmadıklarını, hizmetin sınırlarının farkında olduklarını kabul etmiş sayılırlar. Danışanın, yaşı vb. gibi önemli hususlarda Danışmanı yanılttığı durumlarda doğabilecek herhangi bir durumdan Danışman ve Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde Danışmanın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.
– Uzaktan danışmanlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım paketlerinin ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgisi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından danışmanlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez.
– Danışan, Danışmanın yeterliliği ve uzmanlığı konusunda tek sorumludur. Danışan, bir Danışmanla iletişim kurduğunda herhangi bir şekilde şüpheye düştüğü taktirde, gecikmeden iletişimi koparmalı ve Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi yönetimini haberdar etmelidir. Danışan bu sözleşmeyi kabul ederek Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi ’yi, oluşacak zararlarda sorumlu ve/veya taraf kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan uzaktan danışmanlığa katılınmaması durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu danışandadır. Danışan bu durumda ek süre isteyemez.
– Danışan, Danışmana veya Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi ’ye 24 saat öncesinden hizmeti iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan görüşmenin parasının iadesini talep edemez.
– Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi teknik sebeplerden ötürü kaçırılan yada geç kalınan randevular konusunda hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Teknik sebeplerden ötürü oluşabilecek bu gibi durumlarda, randevunun bedelsiz olarak tekrar verilmesi kararı doğrudan danışmanın inisiyatifindedir.
– Danışanın, danışman ile kararlaştırılan danışmanlık saatinde bilgisayar başında olması gerekmekte ilgili danışmanlık sürecinde yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, görüşmeyi engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır.
– Danışan, görüşmelerin danışmanın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz.
– Danışan, görüşmelerini kendisine ait bir bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile yapamaması halinde, başka bir kullanıcı ile ortak bilgisayar kullanılması halinde, tarayıcının tarihçe özelliğinin kapalı tutması, kullanımı takiben tarihçeden kendi ziyaret ettiği siteyi silmesi gerektiğini, çalıştığı iş yerine ait bilgisayardan yapılacak görüşmelerde güvenliği açısından sakınca bulunduğunu, istenmeyen kayıtlar oluşabileceğini kabul eder.
– Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan danışman veya Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi sorumlu değildir.

MADDE 5– Cayma Hakkı (İade Koşulları)
– Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler fıkrası kapsamında Danışan ve Danışman tarafından gerçekleştirilmiş olan uzaktan danışmanlık hizmetinin hiçbir şekilde ücret iadesi mümkün değildir.
– Planlanan görüşmeye katılamamanız söz konusu olduğunda 24 saat önce randevunuzu iptal etmeniz beklenir. Son 24 saat içinde gerçekleşen iptallerde veya haber vermeden katılmadığınız seanslarda o görüşmeye ait hakkınız yanar. 24 saatten önce haber verilen durumlarda danışanın isteğine göre yeni bir görüşme saati belirlenebilir veya tam ücret iadesi gerçekleştirilebilir.

MADDE 6 – Tebligat ve İhtilaflar
– Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için Danışanın vereceği elektronik posta adresi ile https://www.empatizmir.com adresinde belirtilen info@empatizmir.com  posta adresini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir
– İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkta; mer’i mevzuatın öngördüğü parasal sınıra göre; İzmir Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Parasal sınır nezdinde uyuşmazlıkların nihai çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
– İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. İmza altına alınma başvurunun internet ortamında Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi ’ye gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir. Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Danışan bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – BİLGİ ve BELGELERİN SAKLANMASI
Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi , cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK
8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Danışan tarafından elektronik ortamda okunmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

Randevu Al