Eğitim Kurumu Danışmanlığı

Eğitim Kurumları Danışmanlık Hizmetleri

Anaokulu Değerlendirme Programı
Anaokulları ile yapılan anlaşma doğrultusunda, anaokulu öğretmenleri ve velileri ile yapılacak seminerler ve anaokul öğrencilerinin CATELL 2-A, CATELL 3-A GESELL TESTİ, GOOD ENOUGH HARRIS ADAM ÇİZME TESTİ, PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ, METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ ,FROSTİG GELİŞİMSEL – GÖRSEL ALGI TESTİ, ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ, PORTEUS LABİRENT TESTİ, METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ, DENVER II gibi testlerle değerlendirilmesini içeren bir programdır. Ayrıca anasınıfı velilerine;

Yaşlara gore gelişim Evreleri

  1. Çocuğunuzla Doğru İletişim
  2. Oyunlar &Oyuncaklar
  3. Ödül ve Ceza
  4. Çocuklarda Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi
  5. Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkisi ve Boşanma Sonrası Ebeveyn Olmak
  6. Konularından oluşan Anne –Baba Eğitimleri verilmektedir.

İlköğretim Değerlendirme Programı

Ilköğretim öğrencilerine PEABODY Resim Kelime Testi, BENDER–GESTALT Görsel Motor Algılama Testi, BİR İNSAN ÇİZ, Goodenough-Harris Adam Çizme Testi, BENTON Görsel Bellek Testi, WISC-R testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesini içeren bir programdır.

Orta Ve Yüksek Öğretim Değerlendirme Programı

Burdon dikkat testi, Mesleki gelişim envanteri, Mesleki Yönelim Envanteri,Kuder İlgi Alanları Envanteri, Kendini Değerlendirme Envanteri,Akademik Benlik Kavramı ölçeği gibi ölçek ve testlerle yüksek öğretime hazırlanan lise öğrencilerinin meslek ilgilerini ve özel yeteneklerini belirlemeye yardımcı olacak programlar hazırlamaktayız.Ayrıca öğretmen,öğrenci ve velilere Sınav Kaygısı,Verimi Ders Çalışma Teknikleri,Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Güçlüğü, Eğitim Başarısını Arttırmada Anne Babanın Rolü,Başarı Ve Motivasyon,Ergenlerde Madde Kullanımı,Çocuklarda Güven ve Sorumluluk.

Randevu Al