Kurum Psikologluğu

KURUMUNUZ İÇİN PSİKOLOJİK HİZMETLER

1.Kurum Çalışanları için Psikolojik Destek Programı

Çalışanın zihnini meşgul eden kişisel sorunları çözüldüğünde işine daha iyi konsantre olmakta, bunun sonuçları hem çalıştığı şirkete hem kendi psikolojisine dolayısıyla iş, aile ve sosyal yaşamına olumlu olarak yansımaktadır.

Kurum Çalışanları için Psikolojik Destek Hizmeti 3 farklı platformda sunulmaktadır.

A.Kurum İçi Psikolojik Danışmanlık

Kurum personelinizin gündelik ve meslek hayatına yansıyan sorunlarının çözülmesi konusunda yüz yüze görüşme yapılarak kurumlara destek verilmektedir. Her ay ortalama 1 yada 2 gün kurumun ihtiyacına göre planlanır ve önceden kayıt sistemiyle kurum çalışanlarına kurum merkezinde psikolojik danışmanlık verilir.

B.Mail Sistemi ile veya ONLINE Psikolojik Danışmanlık

Kurumlar tarafından senelik bir sağlık sigortası gibi düşünülerek satın alınan bu psikolojik hizmet paketi ile çalışanlar ücretsiz olarak profesyonel yardım alabilecekleri bir olanağa sahip olacaklar.Kurum çalışanlarına verilecek özel bir mail adresi /msn adresi ile çalışanlar,haftanın belirlenen bir gününde psikologlarımızdan ihtiyaçları doğrultusunda mail / online olarak hizmet alabilirler.

C. Kurum Katkı Paylı Psikolojik Danışmanlık

Kurumlar, çalışanlarının ve çalışan ailelerinin psikolojik danışmanlık seans süreçlerine destek olmak amaçlı ,Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile yapılan anlaşma gereği , Kurum için belirlenen özel fiyat üzerinden seans ücretinin ,kendilerinin belirlediği yüzdesini ödeyerek çalışanlarına destek olabilirler.

( Tüm psikolojik hizmetlerde gizlilik prensibi esas alınmaktadır. Farmakolojik desteğe ihtiyacı olduğu düşünülen danışanlar psikiyatrik yardıma yönlendirilir.)

2.Kurumlarda Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme Programı

Ölçme ve Değerlendirme Danışmanlığı hizmetinin temel amacı; kullanılan objektif ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle, hem mevcut çalışanların gelişim ya da yedekleme amaçlı olarak doğru değerlendirilebilmesi; hem de kurumun beklentilerine, pozisyonun ihtiyaçlarına ve yetkinliklerine en uygun kişinin, uygun metotlarla objektif bir biçimde yapılan değerlendirmeler sonucu, kısa zamanda belirlenebilmesidir. Kullanılan objektif ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle pozisyona uygun adayların seçilerek çalışan devir hızının düşürülmesi sağlanmaktadır. Ölçme ve Değerlendirme Danışmanlığı; kurumların personel seçim süreçlerinin yapılandırılması ve mevcut çalışanlarının değerlendirilmesi amacıyla sunulan hizmetleri kapsamaktadır. Bu hizmetler; Kişilik Envanterleri, Yetenek ve Bilgi Testleri, 360o Geribildirim Uygulamaları ve Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi uygulamalarından oluşur.

3. İş Performansını Geliştirme Programı – EMDR Terapisi

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma Ve Yeniden İşleme Tekniğidir. Yaşanan olumsuz deneyimler ,kişinin yaşamında engelleyici etki yapabilir ve bu olumsuz etkiler ortadan kaldırıldığında kişiler performanslarını daha başarılı kullanabilmektedirler. EMDR terapisi, olumsuz düşüncelere ve inançlara daha hızlı ulaşmayı ve derecelerini azaltmayı sağlayabildiği gibi kişinin hayatındaki başarılarını görmesini ve olumlu yaşantıları ile yendiği, aştığı, yaptığı şeylerle yapamadıklarını kıyaslamasını sağlamaktadır. EMDR ile kişinin kendisinde varolan bu olumlu özellikleri daha güçlü hissetmesi sağlanabilir.

EMDR terapisi kısa sürede etkili olmasından dolayı iş ortamında performans geliştirmeden kullanılabilecek en etkili terapi tekniklerindendir.

EMDR iş hayatında çalışanların performansını ve özgüvenini geliştirmek , kaygı ve panik haline son vermek amacı ile kullanılmaktadır.

Randevu Al