Değerlendirme Hizmetleri

Psikolojik Değerlendirme Hizmetleri

Merkezimizde Psikologlarımız Tarafından Kullanılan Psikolojik değerlendirme Testleri ve Envanterleri

 

 • Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WISC-R)
 • DENVER II Gelişimsel Tarama Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri “AGTE”
 • PEABODY Resim Kelime Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi
 • Good Enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Gesell Gelişimsel Figürleri
 • Bender – Gestalt Görsel-Motor Test
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
 • Hacettepe Kişilik Envanteri
 • C.A.T (Çocuklar İçin Algı Testi)
 • T.A.T (Tematik Algı Testi)
 • Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Rorschach Mürekkep Testi
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck Depresyon Envanteri
 • Beck Umutsuzluk Ölçeği
 • Mesleki Yönelim Envanteri
 • Offer Benlik İmgesi
 • Rathus Atılganlık Envateri
 • Rotter Denetim Odağı Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Kurumlarda Kullanılan Psikolojik & Psikoteknik Değerlendirme Testleri – Ölçekleri
 • Beş Faktör Kişilik Testi
 • 16PF KİM Kişilik ve İlgi-Meslek Yönlendirme Envanteri
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • MMPI
 • CAS Bilişsel Değerlendirme Testi
 • Stanford-Binet Çocuk Zeka Testi
 • Enneagram Mizaç Değerlendirme
Randevu Al