NLP İzmir

NLP – Neuro Linguistic Programming

NLP hızlı ve etkili şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikleri ve bunların nasıl kullanılacağını açıklayan uygulama felsefesinden oluşmaktadır.

NLP; İnsanın Kendisinin En İyi Versiyonu Olabilme Sanatıdır.

NLP‘nin en önemli stratejilerinden biri ise şudur:

Eğer bunu dünyada bir kişi bile yapabilmişse benim de yapabilmem mümkündür.

Bugüne kadar yaptığımız şeyleri yaparsak aynı sonuçları alırız , farklı sonuçlar almak için farklı şeyler yapmalıyız , bu da şu an olduğumuzdan farklı biri olmamızı gerektirir

Neuro; Yaşamadaki tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde beş duyumuzla algılanması ve işlenmesidir. Neuro beyni temsil eder.

Linguistic; Sinirsel temsillerin kodlandığı , sıralandığı ve anlama kavuştuğu dil ve sözsüz iletişim sistemidir. Linguistik dili temsil eder.

Programming; Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi organize etmektedir.

NLP, hepimizin sahip olduğu potansiyeli nasıl daha etkin kullanabileceğimizi öğreten model ve staratejilerden oluşur. Her davranışın bir yapısı vardır. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenilebilir. Başarı ve mutluluğu da modelleyebiliriz.

NLP, mükemmellik ve kaliteyi inceler. Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırır. Bu metotlar diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilir.

NLP Size NE KAZANDIRIR?

 • Fobilerinizden kurtulmanıza yardım eder.
 • Davranışlarınız ve düşüncelerinize esneklik kazandırır.
 • Hayat dengenizi kurmanızı sağlar.
 • Kendinize yatırım yapmanın önemini kavrarsınız.
 • Özgüveninizin artmasını sağlar.
 • Yaratıcılığınızı artırır.
 • İyi ilişkiler kurmanızı sağlar.
 • Sınırlayıcı inançlarınızdan vazgeçmenin artılarını hayatınıza katmanızı sağlar.
 • Çözüm odaklı olursunuz.
 • Dileklerinizi isteklere, isteklerinizi ihtiyaçlara, ihtiyaçlarınızı hedefe dönüştürebilirsiniz.
 • Stresi pozitif enerjiye çevirmenizi sağlar.
 • Performansınızı kısa sürede arttırabilirsiniz.

NLP NİN TARİHİ

1970’li yılların başında California-Santa Curus Üniversitesinde Richard Bandler, Gestatt ekolünü araştırırken ona aynı üniversitede dilbilimci olarak çalışan John Grinder de katılır. Araştırmaları sırasında dönemin ünlü terapisti Milton Erickson’un başarıları dikkatlerini çeker. M. Erickson bilinen yöntemlerle çok uzun sürecek tedavi sürecini çok kısaltmış ve daha az çaba gerektirecek yeni yöntemler keşfetmiştir. Bu başarıyı inceleyen J. Grinder ve R. Bandler aynı başarıyı elde etmek için onu modellemeye başladılar. Bu yöntemde davranış ve düşüncelerimizde bilinçsiz aklın büyük büyük rolü olduğu tezi vardı. M. Erickson bilinçsiz akılla nasıl iletişim kurulabileceğini ve bilinçsiz aklın çalışma prensiplerini bulmuş; böylece pek çok insana değişimi kolayca sağlamıştır.

R. Bandler ve J.Grinder; M. Erickson’un bu yönlerini modelleyerek çalışmaya başladılar. Yaptıkları uygulamalar sonucunda kendileri de M. Erickson’un elde ettiği sonuçları almaya başladılar.

Dönemin ünlü aile terapisti Virginia Satir’in yaptığı çalışmalar da çok başarılıydı. İnsanlarla kurduğu iletişim ve sistem düşüncesi bu başarının temeliydi. Virginia Satir’in modellenmesi de aynı başarıyı getirdi ve önceki bilgilerle birleşince yeni ufuklar açtı.

Önceden yapılan araştırmalarda başarısızlığın sebepleri, başarısızlığın nasıl önlenebileceği üzerinde yoğunlaşmıştı. J. Grinder ve R. Bandler, başarısızlığın nedenleri değil başarının nasıl elde edildiği üzerinde durarak bu işe başladılar. “Başarı nedir? Kimler başarılı oluyorlar? Başarılı insanların ortak yönleri nelerdir? Çok çalışanlar mı başarılı oluyorlar?” Gibi birçok temel sorunun cevabını araştırmaya başladılar.

Bu arada çok can alıcı bir soruyu da araştırdılar: “Başarı bir tesadüf mü yoksa öğrenilebilir mi? ya da başka bir deyişle herkes başarılı olabilir miydi?” Bu soru. Başarılı insanlar üzerinde yaptıkları araştırmalarda başarılı insanların ortak özelliklere sahip olduklarını ve bu özellikler sayesinde başarı gösterdiklerini gördüler. Başarısız insanların da ortak yönleri olduğunu gördüler. Başarısız ve başarılı insanlar arasındaki farkları belirlediler.

Ve şöyle sonuçlara ulaştılar:

Her insan başarılı olabilir. Bazı insanlar başarılı olmayı farkında olmadan öğrenirken bazıları yine farkında olmadan başarısız olmayı öğrenmektedirler. Başarısızlığı öğrenen insanlar ne kadar çalışsalar da başarıyı yakalayamıyorlar. “J. Grinder ve R. Bendler çalışmalarında; neyin, nasıl, kötü yapıldığı üzerinde durmak yerine neyin, nasıl iyi yapıldığı” üzerinde yoğunlaştılar. Kazandıkları bilgi ve deneyimler ışığında başkalarına da başarılı olma yollarını öğreterek onlara da başarılı olma becerisi kazandırdılar. Wayt Woodsmall Bendler ve Grinder’in çalışmalarına katılmış ve özellikle de modelleme konusunda NLP’ye yeni bir boyut kazandırmıştır.

Yaptıkları çalışmaları ve buluşlarını Neuro Linguistic Programming (NLP) adı altında sistemleştirdiler. Türkçe’de “Sinir Dili Programlaması” şeklinde adlandırılan bu bilim dalı Amerika ve Avrupa’da kısa zamanda yaygınlık kazandı.

Randevu Al