Travma Danışmanlığı

Travma Danışmanlığı

İzmir Travma Danışmanlığı

Empati psikolojk danışmanlık İzmir olarak travma danışmanlığı ve terapisi hizmetlerini İzmir Karşıyaka Bostanlıda bulunan merkezimiz de sunmaktayız. Travma danışmanlığı, bir travma sonrasında oluşan stres bozukluğu durumunun ortadan kalkması için gerekli terapileri ve çözümleri ifade etmektedir.

Travma ve travma sonrası stres bozukluğu hayatın günlük akışı içinde, hiç beklenmedik bir anda, kişinin yaşamına, sevdiklerine, inanç sistemlerine, fiziksel bütünlüğüne kast eden olayları yaşama ya da bu olaylara tanık olma olarak tanımlanabilir. Travmanın kişiler üzerinde yarattığı etkiler travmayı direkt olarak deneyimlemek, travmanın şiddeti ve olay sonrasında yaşamında ne gibi değişiklikler olduğu ile bağlantılıdır. Bu duruma travmatik stres bozukluğu yada travma sonrası stres bozukluğu denmektedir.

Olayın, doğal bir afet nedeni (deprem, sel vs.) ile mi olduğu, insan eli (trafik kazası, hırsızlık vs.) ile mi oluştuğu, kendisinin mi deneyimlediği ya da sadece tanık olduğu bir olay sonucu mu olduğu travma sonrası etkilerin şiddetini belirler. Travma sonrasında tüm insanlar aynı tepkileri aynı şekilde göstermezler. travma sonrası stres bozukluğu  ile bazı insanlar başa çıkma mekanizmalarını kullanarak bir süre sonra eski, normal yaşantılarına dönebilirler.

Travma Danışmanlığı , Travma sonrasında gerek yetişkinler gerekse çocuklar ne kadar çabuk günlük rutinlerine dönerlerse, çevrelerinden destek alırlarsa travma sonrasında iyileşmeleri o kadar hızlı olacaktır. Travmatik stres bozukluğu Ancak bazı insanlar daha önce de benzer olaylar yaşamış olabilir ya da yaşantılarında zaten birçok zorlukla mücadele etmiş olabilirler. Bu kişilerin travma sonrası verdikleri tepkiler uzun sürebilir, günlük yaşantılarına dönmekte, hayatlarının sürekliliğini ağlamakta zorluk çekebilirler.  Bazen de kişiler bu durumu fark etmeden atlattıklarını düşünerek yaşantılarına devam ederler. Oysa yaşamlarında ortaya çıkacak yeni bir olay ile birlikte eski travma alevlenecek ve ortaya çıkan travmanın etkileri daha da büyük olacaktır.

Travma Belirtileri

Travma sonrası stres bozukluğu ve tepkilerini şu başlıklarda toplayabiliriz:

 • Fiziksel tepkiler (kalp çarpıntısı, bayılma, titreme, bulantı, karın ve baş ağrıları vs.)
 • Duygusal tepkiler (kaygı, öfke, suçluluk, inkar, depressif duygu durumu vs.)
 • Davranışsal tepkiler (aşırı yemek yeme ya da hiç yememe durumu, başkalarına karşı öfke davranışları, suçlayıcı konuşma ve davranışlar, aşırı konuşma, aşırı hareketlilik, alkol ve madde kullanımı vs.)
 • Zihinsel tepkiler (dikkatini yoğunlaştıramama ya da gereksiz ayrıntılara aşırı dikkat verme, hafıza sorunları, karar verme güçlükleri vs.)
 • Sosyal tepkiler (iş ve aile hayatına ilgisizlik, sosyal yaşantıdan uzaklaşma, çevresi ile iletişim bozulmaları vs.)
 • Çocuklarda travma sonrası gözlenen belirtiler :
 • Uyku bozuklukları, kabuslar,
 • Parmak emme, alt ıslatma gibi bebeksi davranışlara geri dönüş,
 • Kıpır kıpır, huzursuz olma, aşırı hareketlenme,
 • Sık ağlama, huzursuzluk ,
 • Anne-baba ile olan ilişkilerde farklılık, aşırı bağlanma, ayrılamama ya da tamamen içine kapanma, etrafa ilgisizlik,
 • Uyku, yeme içme düzeninde değişiklikler
 • Sürekli olay hakkında konuşma, bu olayla ilgili oyunlar oynama, olayın tekrarlanacağı endişesi,
 • Okul başarısında düşüş,
 • Dikkatte azalma/bozulma,
 • Küçük olaylara aşırı tepkiler verme (sesten ürkme vs.).

Travma sonrasında olayın üzerinden en az 1-2 ay geçtiği halde yetişkinlerde ya da çocuklarda yukarıda saydığımız belirtiler devam ediyorsa travma sonrası stres bozukluğu – travmatik stres bozukluğu ndan söz edebiliriz. Bu durumda profesyonel bir yardım almak gereklidir.

Travma Danışmanlığı  için merkezimize başvurmanız yeterlidir. Bir telefon ile bizden randevu alabilirsiniz.

Ermpati İzmir Travma Danışmanlığı Telefon 0 232 336 36 84

Travmatik Stres Bozukluğu ile ilgili Sık Sorulan Sorular

 • Travma Terapisi
 • Travma Nedir
 • Yetişkinlerde travma tedavisi
 • Çocuklarda travma belirtileri
 • küçükken geçirilen travmalar
 • ağır psikolojik travmalar
 • fiziksel travmalar
 • psikolojik travmalar nasıl atlatılır
 • travmatik olaylar nelerdir
 • travmatik olay nedir
 • travmatik stres bozukluğu
Randevu Al