Çocuk ve Ergenlerde Zeka Testleri

ÇOCUK ve ERGENLERDE ZEKA TESTLERİ

 

WISC-IV (  Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV )

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-4- VİSKAR 4)  ,çocuğa  bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel ve zihinsel yeteneklerini ölçen, klinik ölçme aracıdır. Bu ölçek Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-III’ün yenilenmiş güncel biçimidir. Test, zekâ düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında bilgi sunmaktadır. Çocuğun yeterli ,geri ve üstün olduğu tüm zihinsel yeteneklerin bulgulanması birlikte güçlü becerilerigeliştirebilmek ve zayıf becerileri desteklemek mümkün olmaktadır. WISC-IV sonucu elde ettiğimiz veriler, çocuğun zihinsel faaliyetlerinin yaşıtlarının ne kadar gerisinde veya ilerisinde olduğunu öğrenmemize yardımcı olmakla birlikte üstün zihinsel potansiyele sahip çocuklar üzerinde farkındalık oluşturma işlevi taşımaktadır.

WISC-IV Alt Testler

Temel alt testler; sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerilerini ölçmektedir.

WISC-IV Zeka Testinin Bulguları

Wisc-r testi, uygulayıcının tecrübesine ve bilgisine bağlı olarak ,Öğrenme Bozukluğu, Dikkat eksikliği, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Dürtüsellik, Kaygı Bozukluğu, Antisosyal Davranış Özellikleri, Organik Beyin Hasarları gibi durumlarda tanı konulmasına yardımcı olan bir testtir.

WISC-IV Zeka Testinin Değerlendirilmesi

Testin değerlendirme süreci 2 seanstan oluşmaktadır: Birinci seansta; ebeveyn ile ön görüşme ve çocuk ile wisc-iv test uygulaması yapılır. İkinci seansta wisc-4  test raporu teslimi ve aileye geri bildirim görüşmesi yapılır.

WISC-IV Zeka Testini Kimler Uygular

WISC-4 Zeka Testi, sadece Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-4 Uygulama Sertifikası’na sahip uzmanlar tarafından uygulanabilir.

 

CAS Bilişsel Değerlendirme (Çocuk Zeka ve Yetenek Testi)

 

CAS  Testi – Cognitive Assesment System,  5-17 yaş grubu aralığındaki çocuk ve ergenleri zihinsel -bilişsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir.

Yaş grubuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte 90-120 dk aralığında uygulama süresi bulunmaktadır.

CAS Testi;

  • Üstün Zekalı Çocukların Belirlenmesi
  • Zihinsel Engeli Olan Çocukların Belirlenmesi
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Durumunun Belirlenmesi
  • Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Belirlenmesi
  • Duygusal Bozuklukları Olan Çocukların Belirlenmesi
  • Planlama Problemleri Olan Çocukların Belirlenmesi
  • Başarı Ölçütlerinin Önceden Kestirilmesi

gibi durumlarda kullanılmaktadır.

CAS Testi uygulamasından sonra, Cas Testi uygulama sertifikasına sahip psikolog, aile ile test sonucunu yorumlayan bir görüşme seansı gerçekleştirir ve Cas testi sonucunu içeren bir rapor teslim edilir.

 

Empati İzmir Psikolog

      Telefon ile Randevu

Telefon 0 232 336 36 84
Cep: 0 533 328 62 72

Randevu Al