Sunum Kaygısında EMDR Terapisi

SUNUM KAYGISINDA EMDR TERAPİSİNİN KULLANILMASI

“ Etkili sunum becerisine sahip olmak başarılı bir organizasyon için kilit noktadır. ” Sunum kaygısında EMDR terapisi kullanımı bu korkuyu yaşayan bireylerin gelişimi için büyük faydalar sağlamaktadır.  EMDR ile Sunum kaygısı tedavisi ( terapisi ) merkezimizde konusunda uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sunum Yapma Korkusu

İyi bir konuşmacı olmanın ne kadar değerli bir beceri olduğu yıllar içinde iş dünyasında fark edilmiş ve belgelenmiştir. Çalışanlar da bu becerinin başarı basamaklarının tırmanılmasında oldukça önemli bir rol oynadığını belirtmişlerdir. Bu bilgilerin ışığında yurt dışında birçok okul sunum ve sunum becerileri üzerine odaklanmaya başlamıştır. Bununla birlikte bazı öğrencilerde sunum kaygısının varlığı tespit edilmiştir. “Sunum-konuşma öncesi çoğu insanın hissettiği stres doğal ve işlevsel olsa da bazı insanlar stresin en yoğun halini deneyimleyip kaygıya kapılabiliyor ve bu da performans probleminin doğmasında neden olabiliyor.”

Sunum kaygısında EMDR terapisi kullanımı  için uygulanan klasik terapilerde olumlu düşünce egzersizleri, derin nefes alma teknikleri kimi zaman yardımcı olsa da her zaman yeterli olmayabiliyor. Bu noktada yapılan birçok araştırma EMDR Terapisinin yoğun sunum kaygısı, düşük özgüven problemi yaşayan kişilere yardımcı olduğunu göstermiş. “EMDR travma bazlı oluşan hafızayla, kilitli kalan negatif inanç ve oluşan rahatsız edici duygularla çalışmayı hedef alır.”

Öncelikle olumsuz geçmiş deneyimler işleme sokulur ardından sunum kaygısının tetikleyicileri ile çalışır ve en sonunda gelecekte olabilecek sunum veya kaygı uyandırıcı bir senaryo işleme sokularak kişilerle ileriye yönelik hazırlık yapılır.

Bugünkü sunum kaygısını oluşturan her şey aslında kişilerin geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimlerden ve negatif inançlardan meydana gelir. EMDR bu noktada duyarsızlaştırma ile çözümleyicidir.

 

SUNUM KAYGISI EMDR TERAPİSİ İLE ÇALIŞMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırma Randolph T. Barker ve Sandra B. Barker tarafından Virginia Commonwealth Üniversitesinde yapılmıştır.

Araştırmanın katılımcıları 21 ile 46 yaş arasında farklı etnik kökenlere sahip, iş komünikasyonu kursuna katılan kadın ve erkeklerden oluşan profesyonel çalışanların sınıfından seçilmiştir.

Araştırmacılardan birisi bu sınıftaki çalışanlarla tek tek görüşme ayarlayarak sunum yapacakları konu üzerinde zorlanıp zorlanmadıklarını konuşmuştur. Bu görüşmeler esnasındaüç kişi sunum konusunda kaygılı olduklarını belirtmiştir. Bu kişilere araştırma amaçlı sunum kaygısını üç veya dört EMDR terapisi seansı ile çalışma teklif edilmiştir. Üç öğrenciden iki tanesi teklifi kabul etti ve iki öğrenciden birisi araştırma için seçildi.

Katılımcının Öyküsü

Öğrenci 26 yaşında hiç evlenmemiş ve medikal bir problemi, ilaç kullanımı olmayan bir erkek. Çocukluk döneminde okulla bağlantılı kaygısı için kısa bir süreliğine psikolojik bir destek almış. “Kendisini gergin ve kolayca strese girebilen birisi olarak tarif ediyor.“

Strese sokan faktörlerden kaçınmayı tercih ediyor ve iştahını kolayca kaybedebiliyor. Baş etmek için televizyon izlemeyi veya kitap okumayı seçiyor.

Katılımcı tam zamanlı çalışıyor ve destekleyici bir aileye, kız arkadaşa sahip. Geçmişinde hiç cinsel-duygusal-fiziksel istismar öyküsü yok. Alkol alımında ise sosyal ortamlarda içtiğini ve bazen sarhoş edebilecek seviyeye ulaştığını kendiliğinden belirtti. Alkol alımı ile ilgili problem ilerleyen dönemlerde çalışılması gereken bir konu olarak belirtildi. Şuan için alkol alımının azaltılmasına yönelik teşvik etme ve çevreden alınabilecek yardım hakkında bilgilendirme yapıldı.

Danışan oldukça yakın, sağlıklı bir ailede küçük erkek kardeşiyle büyümüş. Akademik olarak da okul hayatında ortalama bir seviyesi varmış. Dikkat probleminden dolayı kısa bir süre Ritalin kullanımı olmuş. Şuan öğrenmeye dair bir problemi yok. “Danışan grup önünde konuşmada sıkıntı çektiğini ve kendini ifade etmede güçlük yaşadığını belirtiyor. Geçmiş panik deneyimlerinde kalp atışının artmasını, terlemeyi, bulantıyı deneyimlediğini paylaşıyor.”

İş hayatının gerekliliği olan etkili konuşma becerisinin önemini bildiği ve kendi sunum esnasında bu kadar kaygılandığı için kariyerini sorguladığı bir dönem yaşamakta. “Çalışmadaki hedefi bir grup insanın önünde etkili bir şekilde, yoğun anksiyete olmadan konuşabilmek .”

Yapılan görüşmeler geçmişinde herhangi bir istismarın, fiziksel veya ruhsal bir rahatsızlığın olmadığını gösteriyor. Güven problemi de bulunmamakta. Kendisini sakinleştirmek için kullandığı iyi yöntemler ve çevresinde destekleyici insanlar bulunmakta. Kendisini güvende hissettiği bir yeri hayal etmekte ve imajinasyon egzersizini gerçekleştirmekte zorlanmadı. Danışanın performans problemi bilgisizlikten veya fiziksel bir eksiklikten kaynaklanmamakta ve tamamen kaygının yüksekliğinden dolayı meydana gelmektedir. Danışan kısa süreli EMDR seanslarına oldukça uygundur.

Danışana önce EMDR nedir ve nasıl çalışılacağı açıklanıyor. Üçer 50 dakikadan oluşan EMDR seansları kararlaştırılıyor. “Fobilerle çalışırken problemle ilişkili öncül olay, kaygının ilk yükseldiği an, en rahatsız edici anı, en son yaşanan olay, problemle bağlantılı diğer anılar duyarsızlaştırılır. Sonra pozitif duyumlar ve düşünceler güçlendirilir. Gelecek ile ilgili çalışma ardından gelir.”

EMDR Seanslarının Sonrasında

Danışan kontrol seansında, yaptığı sunumlar esnasında yoğun kaygıyı hissetmediğini ifade etmiştir. Ulaştığı hedefin hala devam ettiğini, EMDR’ın etkisini bu kadar çabuk görmekten duyduğu memnuniyeti ve artık kariyerini sorgulamayı bıraktığı için oldukça rahatladığını belirtmiştir.

1 Yıl Sonra

Danışan ile yapılan görüşmede kendisinin iş yerinde daha üst kademede bir pozisyona geçtiği öğrenilmiştir. EMDR seanslarından sonra kazandığı becerileri hala devam ettirebildiğini ve hala o yoğun kaygıyı hissetmediğini belirtmiştir. Eskiden olduğu gibi bir masanın veya sahnenin arkalarında durmaktansa daha rahat hareket ettiğini, sahnenin her yerini kullandığını paylaşmıştır. Artık daha fazla gülümsüyor eskisi gibi eli titremiyor ve çevresinden de etkili konuşmasından dolayı pozitif geri bildirimler alıyormuş. 1 ile 10 arasındaki bir ölçekte, 1’in hiç etkili olmadığı 10’un ise çok etkili olduğu, danışana kendisini kaç puanda hissettiği sorulmuş ve kendisi “Eskiyi düşününce en az 8. Artık kendime daha çok güveniyorum ve sunumlarıma hazırlanırken endişeli olmuyorum. Dinleyicilere daha çok bakabiliyorum ve ellerimle kollarımı kullanımım daha rahat. Olumlu geri bildirimler ise beni daha da mutlu ediyor.” cevabını vermiştir.

Sonuç

Yapılan araştırmada görüldüğü üzere yoğun kaygı 3 EMDR seansı ile hızlı bir düşüşe geçmiştir. “Yapılan çalışma beden kullanımında, odaklanmada, göz kontağı kurmada, mimiklerin rahat gözükmesinde olumlu gelişmeler sağlamıştır.”

Araştırmada danışanın EMDR öncesi ve sonrası sunumları video kaydına alınmıştır. Her iki video uzmanlar tarafından incelendiğinde belirgin farklar olduğu tespit edilmiştir.

Bugün EMDR sayesinde bir çok terapi tekniğine nazaran daha kısa sürede performans problemi ile çalışıp olumlu sonuçlara ulaşılabilmektedir.

EMDR ile Sunum Kaygısı  Terapisi

Çocuk ve ergenlerde sunum kaygısı emdr terapisi programına katılmak ve ya bilgi almak için lütfen merkezimizi telefon ile arayarak bilgi ve randevu alınız.

Detaylı bilgi için : (232) 336 36 84 – 533. 328 62 72

Randevu Al