İlişki ve Evlilik Terapisi İzmir

İzmir – İlişki ve Evlilik Terapisi

 

Evlilikler ve ilişkiler , günümüz toplumsal koşullarında kaçınılmaz olarak zor zamanlar geçiriyor. Erkekler ve kadınlar, cinsiyet ve kişilik farklılıkları nedeniyle birbirlerinin sözcüklerini ve eylemlerini sıklıkla yanlış yorumluyorlar.

Çok fazla enerji, taahhüt ve uzun çalışma saatleri gerektiren zorlu meslekler iş ve özel yaşam dengesini bozuyor. Kültürel öğeler çatışıyor.Aileler evliliklere dahil olabiliyor. Çiftler paylaşım zamanlarına özel çaba harcamayı unutabiliyor. Yakınlık-samimiyet ve cinsellik sekteye uğruyor.

Boşanma oranlarının artması, hayat koşullarının çiftlerin tahammüllerini zorlaması evlilikleri çıkmaza sokuyor.

Evlilik Terapisi Hangi Konuları Ele Alır

 

 • İletişim problemleri
 • Duygusal Bağ Problemleri
 • Cinsellik / Yakınlık Problemleri
 • Sadakatsizlik/ Aldatma Sonrası İlişki
 • Ayrılma ve Boşanma
 • Evlilik Öncesi Danışmanlık
 • İlişkiyi Zenginleştirme

İlişki ve evlilik terapisi, çiftlerin birbirlerine farklı bakış açıları geliştirebileceği, suçlama yerine ihtiyaçlara odaklanmayı sağlayan, çatışmaları yönetebilme becerisi kazandıran, ilişkiyi ve kişiyi her anlamda zenginleştiren bir yolculuktur.

Evli çiftlerin çoğu, yıllarca biriktirdikleri sorunların çatışmalarıyla merkezimize geliyorlar. “Telefonda vakit geçirmesine katlanamıyorum” , “ailesinin yanında beni korumuyor” ,” her zaman dırdırlarıyla beni suçluyor”.Rutine binen ilişkilerde ,aşk artık ihtiyaçların karşılanamamasını tölere edemediğinde,evli çiftler de umutsuzluk içinde sorunlarına çözüm arıyorlar.

Evli çiftler genellikle artık toleransların tükendiği zamana geldiklerinde evlilik terapisi için randevu alır. Bir zamanlar sevgi ve tölerans dolu olan ilişki, şimdi finansal kararlar, fiziksel yakınsızlık, akrabalarla ilişkiler ve hatta bulaşık makinesinin nasıl yükleneceği konusundaki  uzlaşmaz farklar ile dolu. Çatışmaları ,karşı tarafın zayıflıklarına nasıl saldıracakları yönünde geliştirdikleri ısrarlı kalıplar ile giderek alevleniyor. Yeni beceriler öğrenmeleri gerekiyor ve evlilik terapisinde olumlu gelişmeler elde edebilmek için sürece ihtiyaçları var.

Evli çiftler, evlilik terapisine geldikleri zaman  genellikle terapistin işinin partnerlerini “düzeltmek” olduğuna inanırlar. Bir çok çift, evlilik terapisinin işe yarayıp yaramayacağı konusunda şüphecidir. İlk seansta, terapistin kendilerinin ne kadar haksızlığa uğradığını anlamalarını beklerler. Evlilik terapisti , pek çok gözlem yaparken,çiftin ilişki düellosunu ve hatalı kalıplarını fark etmeye gayret eder.

Evlilik terapistinin amacı çiftlerin terapi sırasında ve sonrasında kendi sorunlarını çözmelerini sağlayan bir iletişim yöntemi öğretmektir.

Evlilik ve Çift Terapisinde ;

•  Terapinin amaçlarının anlaşılması sağlanır.

• Çiftlerin,  diğerini yabancılaştırmadan terapiste ve birbirlerine güven geliştirmesi sağlanır.

• Terapinin sınırlarını belirlemek önemlidir. Her bir ferdin  kendi görüşünü diğerinin de  duyabileceği ve anlayabileceği  şekilde ifade etmesi sağlanır.

• Çiftin bilinçli bir ilişki kurması için beceriler öğrenmesi ve farkındalık kazanması önemlidir. Evli çiftin her ferdinin terapi sürecine ve ilişkiye katkı sağlaması beklenilir.

Evlilik terapisinde süreç , çiftin ilişki dinamiğine,bireylerin kişilik yapısına ve sorunlarının çeşitliliğine bağlı olarak değişir.Evlilik terapisine zaman tanımak bu anlamda oldukça önemlidir.

 

Evlilik Terapisi Evlilik Sorunlarına Nasıl Yardımcı Olabilir?

Evli çiftler, ilişkilerini düzene koymak için terapi almaya motive olmuşlarsa ve gerekli çabayı sarf etmeye göze almışlarsa , evlilik terapisinde  toksik ilişki düzenleri  tespit edildiğinde   gerçek değişim süreci başlayabilir.

Motive olmuş bir çift, sorunlarını yeni bir bakış açısıyla keşfetmeye başlayabilir ve evlilik terapisti tarafından sağlanan desteğin bir sonucu olarak çatışmaları tanımanın ve çözmenin yeni yollarını öğrenebilir.

Bir evlilik terapisti, evli çiftin  zor meseleleri üzerinde uzlaşmalarına yardımcı olabilmek için “tarafsız bölge” desteği sağlayabilir.

Evlilik terapisinde çiftler, evliliklerini yeniden inşa etmeye  karar verebilir ya da evliliği neden sonlandırmaları gerektiğinin nedenlerini netleştirebilirler.

Evlilik Terapisindeki ilk adım, çiftin ilişki zorlukları hakkındaki her bir bakış açısını  tam olarak anlayabilmekle ilgilidir. Evlilik terapisine katılan her partner için sesinin duyulduğunu, anlaşıldığını  hissetmesi çok önemlidir. İlk seansta, kişisel sorunları algılayış stillleri  keşfedilir. Bilim bize, her birimizin ebeveynlerimizle en yakın ilişkilerimizde bir   “ilişki planı” oluşturduğumuzu söyler. Bu ilişki  planını   yetişkin yaşamımızda  yakın ilişkilerimize taşırız. Eğer planımız işleyiş şekli bakımından güvensiz ise, bu “ilişki planı” çözülene kadar evliliğimizde sorun yaratacaktır.Evlilik Terapisi sürecinin  bir kısmı, çiftin her ferdinin kendi “ilişki planı”nı  anlamalarına yardımcı olur.

Evlilik sürecinde yaşanmış travmalar, bireysel psikolojik süreçler,evliliğe etki eden akraba ilişkileri ,evliliğe dahil çocuklar ,evlilik terapisinin süreç boyunca ele aldığı diğer konulardır.

Sorunlu davranışları tanımlamak ve hem bireysel hem de kişiler arası çözümler bulmak için bir evlilik  terapistini görmek inanılmaz derecede yardımcı olabilir .Evlilik ve aile terapisi sadece evli çiftler için değil, romantik bir ilişkideki herhangi bir çifte ve diğer kişiler arası dinamikleri olan ailelerdeki tüm fertlere  yarar sağlayabilir.

Her şeyden önce, yaşamın zorlukları içinde evliliğiniz ve ilişkiniz için için profesyonel rehberlik aramanız , ilişkinize bağlılığınızı ve verdiğiniz önemi gösterir. Evliliğinizi zorlayan konularla baş etmeye çabalamak,evli bir çift olarak daha iyisini yapmak adına önemli becerileri öğrenmek için  zaman ayırmaya istekli olduğunuzu kanıtlar. Çiftlerin terapi sürecine katılmaları ,birbirlerine olan sevginin kanıtıdır.

 

Bir Evlilik Terapistinin Terapi Sürecinde Desteği Nasıl Olur ?

 

 • Çiftin Etkileşimlerini Gözlemlemek
 • Sorunları Değerlendirip Farkındalık Kazandırmak
 • Teşhis ve Bozuklukları Tedavi Etmek
 • Zor Geçişlerde Rehberlik Etmek
 • Zorlu İlişkide  Davranış Kalıplarını Tanımlamak
 • İşlevsel Olmayan Davranışları Sağlıklı Davranışlarla Değiştirmek
 • Evli Çiftlerin Mizaç Yapılarını ve Farklılıkların Avantajlarını Göstermek

 

İzmir -Evlilik ve Çift Terapisi -Süreçten Ne Beklemelisiniz ?

 

Pek çok insan psikolojik danışma veya zihinsel sağlık hizmetleri ile ilgili hızlı bir şekilde hüsrana uğrayabilir,ve fayda alamadıklarını düşünüp sonlandırabilirler çünkü bu sürecin nasıl gerçekleşmesi gerektiği konusunda gerçekçi olmayan ya da yanlış yönlendirilen beklentiler içine girmiş olabilirler. Psikoterapi desteği istemenizin sebebinin büyük bir kısmı, kendi çabalarınızın size istediğiniz sonuçları vermemesidir. Uzman bir psikoloğun sizi ulaşılabilir gerçekçi hedeflere yönlendirmesine izin vermek, sürece sabır göstermek ,büyümenin ve iyileşmenin önemli bir parçasıdır.

İyi bir evlilik terapisti veya psikoterapist bulmak başlangıçta sizin için zor olabilir. Birkaç faktör  bu zorluğa katkıda bulunabilir; toplumda mevcut olan uzman psikolog-evlilik terapistlerinin sayısı, psikoloğunuzun tecrübesi ,ihtiyacınızın özellikleri, hizmetlerin maliyeti, sizin ilk görüşmenizde psikoloğunuza duyduğunuz güven ve inancınız bu faktörleri belirler.

Bir evlilik terapisti aramak için en kritik karar yardım isteme konusundaki kararınızdır. Psikolojik danışma ve zihinsel sağlık hizmetlerinden faydalanma niyetinde olanların ancak dördünün gerçekten bir profesyonelden yardım isteyeceği tahmin edilmektedir. Kişinin özel hayatının mahrem ayrıntıları hakkında bir yabancıya güvenme noktasına gelmesi cesaret isteyen bir durumdur. Böyle bir  destek aramak için karar veren  herkes takdir edilmelidir. Bir profesyoneli görmek isteyen bir noktaya gelmek, yardım ve iyileşme yolunda en büyük adım olabilir.

Pek çok durumda, evlilik terapisine başvuran çiftlerin hangi psikoloğu seçeceklerindeki ana etmen güvenilir arkadaşların ve aile fertlerinin referanslarıdır.Internet üzerinden yapılan araştırmalar ve yorumlar da ,çiftlerin uzman bir psikolog seçme kararlarını etkileyebilir.

Evlilik terapisi, uzmanlık ve tecrübe isteyen ,psikoloğun terapiye ve sürece hakim olma becerisine bağlı hasas bir terapi sürecidir. Kendiniz için evlilik terapisti seçerken alanında uzman ve yaşam tecrübesi bulunan bir terapist seçmeniz önem taşır.

İlk seansınız, evlilik terapistinizin ne kadar faydalı olabileceğini belirlemek için yeterli olmayabilir.İlk seans, neden destek alma ihtiyacınız olduğu ile ilgilidir.Evlilik problemlerinizin  ve her iki tarafın bakış açısının ne olduğu üzerinde durulur.

Evlilik terapistiniz size belli bir güven sağladığı noktada devam etmeniz önemlidir.  Çoğu çift, evlilik terapi sürecinin verimli olup olmayacağını üçüncü veya dördüncü bir ziyarette bilir. Terapi sürecinden maksimum faydayı elde etmek için, çiftlerin duyguları ve düşünceleri hakkında mümkün olduğu kadar doğrudan ve açık olmaları ve terapistin yönlendirmelerine uymaları, çaba sarfetmeleri gerektiğini bilmeleri önemlidir. Unutmayın ki evlilik problemleriniz bir gecede gelişmedi ve  sorunlarınızın ve ihtiyaçlarınızın tam olarak anlaşılması ve ele alınması biraz zaman alacaktır. Birkaç ziyarette görüştüğünüz evlilik terapisti ile  çalışıp çalışamayacağınızı belirleyebilseniz de, psikoterapiden tam olarak faydalanılmaya başlanması çifte özgü bir sürece tabidir.

Çift danışmanlığında yapılan tüm tartışmalar gizlidir. Birçok insan ilk toplantıda endişeli hissediyor – bu normal. Son derece deneyimli terapistlerimiz, her iki tarafa da eşit şekilde dinleyerek diyalogu kolaylaştırmaya, hem karşılaştığınız sorunları anlamanıza ve birbirleriyle daha etkili iletişim kurmanıza yardımcı olacak.

Evlilik-Çift Terapisinin İlk Seansında Neler Beklenmeli ?

İlk evlilik terapisi seansınız, her birinize, karşılaştığınız sorunları tanımlamanız için bir fırsat sunar. Evlilik terapistimiz, ihtiyacınız olan  hedefleri belirlemenize ve açık – yapıcı bir iletişim süreci başlatmanıza yardımcı olacaktır. Süreçle ilgili endişeleriniz varsa, ilk seansınızda bu konu  ele alınabilir. Terapistlerimiz tüm oturumları hassas bir şekilde yönetir , tarafsızdır ve kişisel durumlarınızı veya cinsel tercihlerinizi yargılamayacaktır.

Evlilik  Terapisine Gelirken Size Yardımcı Olacak  İpuçları

Tartışmalarda anlaşılmayı çok istiyoruz. Paradoksal olarak eşinizin sizi anlamasına yardımcı olmanın en iyi yolu ilk önce onları anladığınızı göstermektir. Tartışmak yerine ne duyduğunuzu gösterin. Ne söylediğini anladığınızı ifade etmeniz, karşı tarafın düşüncelerinin haklılığını kabul ettiğiniz anlamına gelmiyor..

Eşinizi anlamak için zaman ayırırsanız, bakış açınıza daha duyarlı olacaktır.

İlişkinin geçmiş ve günümüzdeki problemlerini şikayet dili ile iletmekten ziyade kendi duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı ifade etmek, çok daha yapıcı bir seans geçirmenizi sağlar. Sonuçta her şikayetimiizn altında karşılanmamış bir ihtiyacımız yatmaktadır.

‘Kim haklı?’ konusundaki tartışmaların altında duygularımız ve karşılanmayan ihtiyaçlarımız mevcuttur. Ne hissettiğimizi ve ihtiyaç duyduğumuzu doğrudan ifade etmek, partnerimizin öfkelenmeden bizi anlamasını sağlar. . Aynı zamanda istediklerimizden daha fazlasını alma şansımızı arttırır. Bazen nasıl hissettiğimizi bilmek zordur. . Kendimizi takdir edilmemiş, saygısızlığa veya haksızlığa uğramış, öfkeli, ümitsiz veya suçlu hissediyor olabiliriz. Duyguların belirlenmesi, ihtiyacımız olanı çözmeye yardımcı olur. Öfkemizin altında ne hissettiğimizi ifade etmeye cesaret etmek yerine, savunma ve saldırı eğilimindeyiz. Samimiyet, ne hissettiğimizi gösterme riskini taşır.

Her zaman hemfikir olmanıza gerek yoktur. Birbirinizin  duygularını ve ihtiyaçlarını anlamak ,aynı bakış açısını paylaşmaktan çok daha önemlidir.

EVLİLİK TERAPİSİNDE SIK SORULAN SORULAR

 

Eşim evlilik terapisine gitmek istemiyorsa nasıl ikna edebilirim ?

Diğer eş, terapiye katılmayı istemiyorsa,evlilik terapisine gitmek isteyen eşin baskı yapması fayda sağlamaz .Aksine ,baskı sonucu gelen eş “benim burada olmaya ihtiyacım yok” , “değişmesi gereken kişi o” şeklindeki düşünceleri ile terapiye ve evliliğe yatırım yapma ihtiyacı duymayacaktır.Bu sebeple, fikir olarak sunmak ve evlilik terapisine gitmek istediğinizi belirtmek dışında ikna etme turları evliliğinize ve terapiye pek fayda sağlamaz.

Eşim evlilik terapisine katılmak istemiyor, sadece benim gelmem işe yarar mı?

Evet. Evlilik ilişkiniz içindeki farklı ve problem yaratan kalıpları anlamak ve bu kalıplara dahil olmanızdaki rolünüzü fark etmek ilişkinin olumsuz döngüsünü kırabilir.Bu durum evlilik kalitenizi olumlu şekilde etkileyebilir.Bazı terapistler,diğer taraf katılmaya razı olmadığında evlilik terapisi için gelen eşi geri çevirmektedirler.Biz bu görüşü paylaşmıyoruz. Terapi alan eşin değişimi, diğer partneri ve ilişkiyi olumlu anlamda etkileyebileceği için zamanla terapiye gelmeyen tarafı da doğal olarak olumlu anlamda etkileyebilir.

Evlilikten önce çift-ilişki terapisi alabilir miyiz?

Evet. Evlilik kararı almak ve eş seçimi kişinin tüm hayatını etkileyebilecek bir karardır. Sağlıklı bir evlilik için, evlilik kararı almadan önce çiftlerin birbirlerini tanımaları, kendi beklentilerini bilmeleri ve anlamaları önemlidir.Evlilik öncesi terapide, kişinin sadece evleneceği karşı tarafa değil, kendisine de odaklanabilmesi ve kendisini iyi tanıyabilmesi de sağlanır.İyi bir evlilik temeli oluşturabilmek adına beklentiler, çatışmalar ve çözüm yolları,kişilik yapıları ele alınır.

Evlilik terapisinde cinsel sorunlarımızı konuşabilir miyiz ?

Evet. Hatta cinsellik evlilik ilişkisinin tam ortasında yer alır.Cinselliğe dayalı sorunları da ilişkinin yapısını ele almadan çözümleyemeyiz.Merkezimizde evlilik terapisti uzmanlarımız aynı zamanda uzman cinsel terapisttirler. Her türlü cinsel problem ele alınmaktadır.

Evlilik terapisine ne sıklıkta gelmemiz gerekir ?

Evlilik terapisinde görüşme sıklığı genellikle 2 haftada bir olmakla birlikte,çifte özgü duruma bağlı olarak,terapistin düzenleyeceği bir sıklığa göre değişebilmektedir.

Boşanma sürecinde çift terapisi alabilir miyiz?

Evet. Boşanma kavramı, hem eşlerde hem de çocuklarda büyük psikolojik sıkıntılara neden olmaktadır. Boşanmaya karar vermiş çiftlerin sorunsuz bir şekilde ayrılabilmeleri ve varsa çocukların boşanma sürecinden  olumsuz etkilenmesini engellemek adına çift terapisi desteği almak sizlere yardımcı olur. Sonuçta boşanma, ömür boyu sürecek olan bir ilişkinin şekil değiştirmesi ile ilgilidir.

Terapi sürecinde paylaştıklarımız gizli kalacak mı ?

Evet. Bireysel psikoterapi veya evlilik terapilerinde, uzman bir psikolog ile görüştüğünüzde verilen her bilgi meslek etiğine bağlı olarak gizli kalmaktadır.

Evlilik terapisinde seansların uzunluğu nedir?

Evlilik ve çift terapisinde seans süresi 75 dakikadır.

Evlilik terapi seansımıza geciktiğimizde ne olur?

Uzman bir evlilik terapisti randevu sistemine göre seanslarını alır. Sizlerin seans saatinize gecikmeniz ile, günün diğer seansları ve danışanları da etkileneceği için ,gecikilen süre seans süresinden düşer.Seans sürenizden maksimum verim almak adına lütfen seans saatinde hazır olmaya özen gösteriniz.

Evlilik terapisinde ücretlendirme nasıl olur?

Tüm psikoterapi seanslarında olduğu gibi her seans ücretlendirilmektedir.

 

İzmir’de ilişki ve evlilik terapisi uygulayan deneyimli uzman psikologlarımız Ebru GÜLER ve  Şölen İNCE ile görüşmek için bizi arayabilirsiniz.

Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Tel:(232) 336 36 84   Gsm/WhatsApp:(533) 328 62 72

Uzm.Psikolog Ebru Güler İzmir Evlilik ve İlişki Terapisi

Uzm.Psikolog Şölen İnce – İzmir Evlilik ve Cinsel Terapi

Randevu Al