Disleksi – Öğrenme Bozukluğu

Disleksi Nedir ?

Öğrenme güçlüklerinin en bilineni olan disleksinin kelime anlamı kelime – dil zorluğu ya da kelimelerle ilgili zorluklar olarak bilinmektedir.

Disleksinin en tipik belirtileri , işitme ve görme duyularında sorun olmamasına rağmen yavaş okuma , b , d , p , g gibi harfleri ve bazı kelimeleri karıştırma , heceleme zorluğu , hecelerin yerini değiştirme , yeni ve karmaşık kelimeleri öğrenmekte zorluk çekme , zaman kavramlarında ve sesli okumada zorlanma , harflerin ses sırasını karıştırma olarak sayılabilir.

Disleksi belirtileri çocuktan çocuğa farklılık gösterebilmektedir. Okul öncesi dönemdeki çocuklarda disleksi , motor becerilerinde yetersizlikler , kavram öğrenmekte zorlanma , konuşmada gecikme ve konuşma bozukluğu gibi bazı sinyaller verse de sorun çocuğun ilkokula başlamasıyla su yüzüne çıkar.  Bazı durumlarda ise disleksi ye dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu da eşlik etmektedir.

Küçük Yaşta Disleksi Belirtileri

 • Dil gelişiminde gecikme/Geç konuşma
 • Yeni sözcükleri çok zor öğrenme
 • Dilde telafuz sorunları
 • Sözcükler arasında kafiye bulmada güçlük çekme
 • Yönelim becerilerinin gelişimde zorluk. ( sağ-sol , yukarı- aşağı )
 • Küçük ve büyük motor hareketlerinde zorlanma. (Ayakkabı bağlarını bağlayamama ve topu yakalayamama).

Okul Çağında Görülen Disleksi  Belirtileri

 • Yaş düzeyine göre çok zayıf/ yetersiz okuma,yüksek ses ile okumada güçlük
 • Yazmada güçlük
 • Problem çözme ve duyduklarını algılamada güçlük
 • Hızlı ve birden fazla talimatı anlama güçlüğü
 • Sıralama yapma, sağ –sol ve yön ayırt etmede güçlük
 • Hatırlamada , ezberlemede güçlük
 • Harfleri ve kelimeleri tersten okuma ve söyleme
 • Yabancı dil öğrenmede zorluk
 • Dikkat dağınıklığı ve yerinde duramama

Disleksik kişinin okuması yavaşsa , okuma sırasında duraklama ve tekrarlama hataları söz konusuysa bu tip disleksi algısal (perseptüel – P tipi ) disleksi , eğer okuma hızlıysa , ancak hece ve kelime atlama hataları oluyorsa dilsel (linguistik – L tipi ) disleksi olarak isimlendirilir. İki tip disleksi arasındaki farkın , beynin sağ ve sol yarıkürelerinden birinin diğerine göre daha az gelişmiş olmasından kaynaklandığı düşünülmaktedir.

Örneğin L tipi dislekside beynin sağ yarıküresinin baskın oluşu neden olarak gösterilirken P tipi dislekside ise durumun tam tersi olduğu görülür.

Disleksi erkek çocuklarda kızlara oranla 3 – 4 kat daha fazla görülmektedir. Annenin hamileyken geçirmiş olduğu enfeksiyonlar , yetersiz beslenme , bilinçsiz ilaç kullanımı , bebeğin düşük kilolu doğması ve zor bir doğum yaşanması , gelişiminde rol oynayan etkenler arasında sayılır. Ancak esas olarak genetik faktörlere bağlı olarak beynin bazı bölgelerinde görülen sorunlar nedeniyle ortaya çıktığı düşünülebilir.

Yaşam boyu sürebilecek disleksi sorunu , ne kadar erken fark edilirse uygulanacak tedavi çocuğun normal okuyucu seviyesine yaklaşmasında o kadar etkili olmaktadır. Okumaktan çekinen , okulu sevmeyen ya da disleksinin diğer belirtilerini gösteren bir çocuğun tembel ve disiplinsiz olduğu gibi bir sonuca varmadan önce akıllara disleksiyi ya da diğer öğrenme güçlüklerini getirmekte fayda bulunmaktadır . Disleksi Tedavisi İzmir ; Erken tanı konulabilmesinde ise en büyük rol annelerin , babaların ve öğretmenlerin gözlemleridir.

Disleksi Tedavisi İzmir

Disleksi şüphesi olan çocuklara , uzman psikologlar tarafından yapılacak zeka testi , psikometrik ve nöropsikolojik testler sonrasında tanı konulur. Disleksi Tedavisi İzmir, İlaç tedavisi olmayan disleksi için önerilen , eğitimcilerin , bu konudaki uzman psikologların ve ailelerin işbirliği ile tedavi sürecinin başlamasıdır. Çocuğun bir yandan normal okuluna devam ederken aynı zamanda somut , deneysel öğrenme ve soyut düşünebilme olanakları yaratacak , öğrenme becerisini güçlendirecek eğitim programlarının uygulanacağı bireysel çalışmalar yapması önemlidir.

Randevu Al