izmir psikolog

Makaleler Makaleler

NEDEN "HAYIR" DİYEMİYORUZ ?

0 Yorumlar
1192

panik_atakNEDEN "HAYIR” DİYEMİYORUZ

Kendimizi ortaya koymak , istek ve ihtiyaçlarımızı savunmak  bir çoğumuz için sıkıntılı bir durum olabilir. Genellikle ailelerimiz tarafından kültürel değerler gereği, terbiyeli ve nazik olmak üzere eğitilmişizdir.Bu eğitim tarzı , diğerlerine karşı iyi görünmek,onaylanmak,uyumlu olmak,başkalarını memnun edecek davranışlar sergilemek üzerinedir. Uyumlu olursak, başkaları bizi sevecek, beğenecek,onay verecek ,bizi kabul edecektir.Dışlanmak ve terk edilmektense  uyumlu olmak ,duygularımızdan ve isteklerimizden vazgeçmek bir çoğumuza daha kolay gelir.Karşıt fikirler beyan eder, diğerlerinin çıkarlarına uymayacak fikir ve isteklerimizi dile getirirsek ,bize kızacakları ve bizden uzaklaşacakları yönünde mesajlarla büyütüldüysek , "hayır "diyebilmek,kendimizi ortaya koyabilmek gerçekten zordur.

Gerçekte ,kendi isteklerini dile getiremeyen, çok fazla uyumlu olmaya çalışan, karşı tarafı memnun edemeyecekse bencil olacağını düşünen kişiler, başkaları için daha anlaşılmaz ve zor kişilerdir.İnsanları çok fazla memnun edecek şekilde davrananlar, diğerlerini  içten içe rahatsız ederler. Kendi isteklerini asla belirtmeyenler çevreleri için sorun olurlar, çünkü kendileri de dahil hiç kimse bunların gerçekte ne istediklerini , neye gereksinim duyduklarını ve ne hissettiklerini bilmezler.

Aslında "hayır” diyemeyen insanlar da, çoğu zaman ne istediklerine, ne hissettiklerine,kendileri için neyin doğru olacağına odaklanmazlar. Başkalarına asla ‘’Hayır ‘’ demeyerek , diğerlerinin , onların talep ve gereksinimlerne de asla ‘’ Hayır ‘’ dememelerin i beklerler. Diğer insanı pasif bir şekilde kendisiyle ilgilenmek konusunda iş birliğine ikna etmeyi denemektedirler.  Bu insanlar, kabul görmek istemenin yanı sıra, gerçekten yardımcı olmayı da çok isterler .Sadece yardımcı olmaya çalışırken,kendi gereksinimlerini göz ardı edebilir, kendi isteklerine kulak vermeyi unutabilir veya bunu kendilerinde hak görmeyebilirler. Sonuçta, tarzlarının başkaları üzerinde ve en önemlisi kendilerinde niye bu kadar öfke doğurduğunu bir türlü anlayamazlar. Kendini ortaya koymayı ihmal eden, ’’ Evet” çi insanların ‘’ sonuçta kendilerini kızgın , aklı karışık ve kullanılmış hissetmeleri ve bu noktaya nasıl geldiklerine akıl sır erdirememeleri bir rastlantı değildir. Asla ‘’Hayır ‘’ demeyen  insanların çok seyrek olarak ‘’Evet ‘’ diyen insanlarla birlikte olmaları da bir rastlantı değildir. ’’ Hayır ‘’ diyememek  kendimize güvenmediğimiz – haklarımızın ve ihtiyaçlarımızın varlığına inanmadığımız anlamına gelir. Bu durumda başkalarının istek ve gereksinimleriyle kendimizinkilerden daha fazla ilgileniriz.

Pasif kalmanın , uyumlu olmaya çalışmanın , gizli gizli aksini düşünürken onay vermenin bedeli büyüktür. İnsanları memnun edici davranışlar işe yaramaz. Bunlar bizi gerçekçi olmaktan ve yapabileceğimizin en iyisini yapmaktan uzaklaştırırlar. Kendimizi ortaya koymamak ,benliğimizde küskünlüğe ,öfkeye yol açar.  ‘’ Hayır ‘’ diyemeyenlere diğer insanlar  da saygı duymazlar. Nazik ve uyumlu  davranışları garantiye alınır ve mağdur veya önemsiz bir insan muamelesi görürler. İnsanlar ‘’ Hayır ‘’ cevabına saygı duyarlar ve başka sefer ‘’ Evet ‘’ cevabı aldıklarında bunu daha fazla takdir ederler ve gerçek olduğunu bilirler.

 ‘’ Hayır ‘’ demeyi deneyin. Neler hissettiğinizi açıkça belirtin.Bu , sizin için ve diğerleri için hayatı basite indirger. İnsanların açık ve net bir ‘’ Hayır ‘’ cevabına gösterdikleri saygıya şaşıracak , gerçekçi davrandığınız ve kendi gereksinimlerinizi karşıladığınız için kendinizi iyi hissedeceksiniz.

Gerçek düşüncelerinizi ve duygularınızı söyleyin. Gerçekçi , açık ve dürüst olmak başkalarının istediğini zannettiğiniz gibi olmaya çalışmaktan daha kolaydır. Öncelikle Kendinizi sevmeniz yeterlidir.

hayır diyememek