izmir psikolog

Makaleler Makaleler

DİSLEKSİ -ÖĞRENME BOZUKLUĞU

0 Yorumlar
1916

DİSLEKSİ -ÖĞRENME BOZUKLUĞU


Öğrenme güçlüklerinin en bilineni olan disleksinin kelime anlamı kelime – dil zorluğu ya da kelimelerle ilgili zorluklar olarak bilinmektedir.

 

Disleksinin en tipik belirtileri , işitme ve görme duyularında sorun olmamasına rağmen yavaş okuma , b , d , p , g gibi harfleri ve bazı kelimeleri karıştırma , heceleme zorluğu  , hecelerin yerini değiştirme , yeni ve karmaşık kelimeleri öğrenmekte zorluk çekme , zaman kavramlarında ve sesli okumada zorlanma , harflerin ses sırasını karıştırma olarak sayılabilir. Bu belirtiler çocuktan çocuğa farklılık gösterebilmektedir. Okul öncesi  dönemdeki çocuklarda disleksi , motor becerilerinde yetersizlikler , kavram öğrenmekte zorlanma , konuşmada  gecikme ve konuşma bozukluğu gibi bazı sinyaller verse de sorun çocuğun ilkokula başlamasıyla su yüzüne çıkar. Bazı durumlarda ise disleksiye dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu da eşlik etmektedir.

 

Erken okul öncesi dönemde görülen disleksi belirtileri;

 

·        Dil gelişiminde gecikme/Geç konuşma

 

·        Yeni sözcükleri çok zor öğrenme

 

·        Dilde telafuz sorunları

 

·        Sözcükler arasında kafiye bulmada güçlük çekme

 

·        Yönelim becerilerinin gelişimde zorluk. ( sağ-sol , yukarı- aşağı )

 

·        Küçük ve büyük motor hareketlerinde zorlanma. (Ayakkabı bağlarını bağlayamama ve topu yakalayamama).

 

Okul çağında görülen disleksi belirtileri;

 

·        Yaş düzeyine göre çok zayıf/ yetersiz okuma,yüksek ses ile okumada güçlük

 

·        Yazmada güçlük

 

·        Problem çözme ve duyduklarını algılamada güçlük

 

·        Hızlı ve birden fazla talimatı anlama güçlüğü

 

·        Sıralama yapma, sağ –sol ve yön ayırt etmede güçlük

 

·        Hatırlamada , ezberlemede güçlük

 

·        Harfleri ve kelimeleri tersten okuma ve söyleme

 

·        Yabancı dil öğrenmede zorluk

 

·        Dikkat dağınıklığı ve yerinde duramama

 

 

 

 Disleksik kişinin okuması yavaşsa , okuma sırasında duraklama ve tekrarlama hataları söz konusuysa bu tip disleksi algısal (perseptüel – P tipi ) disleksi , eğer okuma hızlıysa , ancak hece ve kelime atlama hataları oluyorsa dilsel (linguistik – L tipi ) disleksi olarak isimlendirilir. İki tip disleksi arasındaki farkın , beynin sağ ve sol yarıkürelerinden birinin diğerine göre daha az gelişmiş olmasından kaynaklandığı  düşünülmaktedir. Örneğin L tipi dislekside beynin sağ yarıküresinin baskın oluşu neden olarak gösterilirken P tipi dislekside ise durumun tam tersi olduğu görülür.

 

 Disleksi erkek çocuklarda kızlara oranla 3 – 4 kat daha fazla görülmektedir. Annenin hamileyken geçirmiş olduğu enfeksiyonlar , yetersiz beslenme , bilinçsiz ilaç kullanımı , bebeğin düşük kilolu doğması ve zor bir doğum yaşanması , gelişiminde rol oynayan etkenler arasında sayılır. Ancak esas olarak genetik faktörlere bağlı olarak beynin bazı bölgelerinde görülen sorunlar nedeniyle ortaya çıktığı düşünülebilir.    

 

  Yaşam boyu sürebilecek disleksi sorunu , ne kadar erken fark edilirse uygulanacak tedavi çocuğun normal okuyucu seviyesine yaklaşmasında o kadar etkili olmaktadır. Okumaktan çekinen , okulu sevmeyen ya da disleksinin diğer belirtilerini gösteren bir çocuğun tembel ve disiplinsiz olduğu gibi bir sonuca varmadan önce akıllara disleksiyi ya da diğer öğrenme güçlüklerini getirmekte fayda bulunmaktadır . Erken tanı konulabilmesinde  ise  en büyük rol annelerin , babaların ve öğretmenlerin gözlemleridir.

 

   Disleksi şüphesi olan çocuklara , uzman psikologlar  tarafından yapılacak zeka testi , psikometrik ve nöropsikolojik testler sonrasında tanı konulur. İlaç tedavisi olmayan disleksi için önerilen , eğitimcilerin , bu konudaki uzman psikologların  ve ailelerin işbirliği ile  tedavi sürecinin başlamasıdır. Çocuğun bir yandan normal okuluna devam ederken aynı zamanda somut , deneysel öğrenme ve soyut düşünebilme olanakları yaratacak , öğrenme becerisini güçlendirecek eğitim programlarının uygulanacağı bireysel çalışmalar yapması önemlidir.

Related Articles: ​Çocuklarda Sosyal Kaygı Bozukluğu Sosyal Fobi Bozukluğu Nedir? DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) TANI ve TEDAVİ SÜRECİ ORGAZM BOZUKLUĞU TEDAVİSİ
disleksi