izmir psikolog

Makaleler Makaleler

ÇOCUK ve ERGENLERDE ÖZGÜVEN GELİŞTİRME -EMDR TERAPİ

0 Yorumlar
200ÇOCUK ve ERGENLERDE ÖZGÜVEN GELİŞTİRME- EMDR TERAPİ

Özgüven kişinin kendisine verdiği değerle, duyduğu saygıyla ve kendinden emin olmasıyla ilişkilidir. Kişinin kendisini iyi hissetmesine doğrudan bir etkisi vardır.

Özgüven gelişimi çocukluktan başlar,  bu dönemde yaşanan olaylar ve durumlar özgüven gelişimini yakından etkilemektedir.

Çocukların ve ergenlerin düşük özgüven sahibi olmasında birçok faktör vardır. Küçük yaştan itibaren ebeveynlerinin yeterince ilgisini görememek, onlar tarafından ihmal edilmek. Yaşıtların baskısı altında kalmak, onlar tarafından zorbalığa uğramak. Kendi bedenini beğenmeme, zihinde çok daha ideal bir bedenin resmini oluşturup ona sahip olamamanın getirdiği yoğun hayal kırıklığı. Yaşanmış travmatik deneyimler. Geçmişe yönelik yapılan hatalar ve yanlış seçimler. Kalıplaşmış kendisine yönelik olumsuz inançlar. Bunların hepsi özgüven düşüklüğüne yol açabilecek sebeplerdir. 

  

 Çocuk ve Ergenlerde  Özgüven Probleminin İşaretleri

*     Kendini beğenmeme ya da nefret etme. *     Kendini değersiz görme veya yetersiz bulma. *     Karar vermede güçlük. *     Kimse tarafından beğenilmediğini düşünme. *     Suçu olmadığı halde bir olayda kendisini        suçlu görme. *     Kendi potansiyelini, gücünü görememe. *     Kendine olan inançta düşüklük. *     Kendisine harcadığı zaman ve para için suçluluk        hissetme. *     Toplum içinde kabul görmeme kaygısı. *     Kendi fikir ve düşüncelerini belirtmede        çekimserlik.


Bu belirtilerden dolayı çocuk veya ergen günlük hayatında zorluk çekiyorsa profesyonel yardım almasında fayda vardır.


ocuk ve ergenlerde özgüven problemi 2-001

0.0
Last Modified: -/-
Related Articles: PERGEL-I SINAV PERFORMANS GELİŞTİRME PROGRAMI ÇOCUK ve ERGENLERDE PERFORMANS KAYGISI PANİK ATAK EMDR TERAPİSİ VAKA ÖRNEĞİ SUNUM KAYGISINDA EMDR TERAPİSİNİN KULLANIMI SANAT TERAPİSİ -KENDİNİ KEŞFET ÖFKE ve EMDR TERAPİSİ ​Çocuklarda Sosyal Kaygı Bozukluğu Çocuklarda Sorumluluk Dünyası ÇOCUKLARDA KAYGI BOZUKLUKLARINDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ UYGULAMASI ÇOCUKLARDA AYRILIK KAYGISI
izmir çocuk psikolog izmir çocuk özgüven geliştirme çocuk özgüven izmir çocuk emdr ergen emdr ergen özgüven çocuklarda özgüven problemi